PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/samler-kunnskap-om-suksess-p%C3%A5-facebook-13042

Samler kunnskap om suksess på Facebook

Press release februar 13, 2012 IT

QuestBack og Halogen lanserer en spørreundersøkelse om norske virksomheters bruk og suksess på Facebook. Målet er å samle kunnskap om suksessfaktorer slik at virksomhetene kan nyttiggjøre seg av innsikten og lykkes (enda) bedre.

QuestBack og Halogen lanserer en spørreundersøkelse om norske virksomheters bruk og suksess på Facebook. Målet er å samle kunnskap om suksessfaktorer slik at virksomhetene kan nyttiggjøre seg av innsikten og lykkes (enda) bedre.

Mange virksomheter er usikre på hvordan de skal nyttiggjøre seg av Facebook som plattform for utvikling av nye og eksisterende forretningsmodeller. QuestBack og Halogen lanserer derfor en undersøkelse som søker å avdekke de strategiske, praktiske og organisasjonsmessige utfordringene ved å etablere seg på en så dialogintensiv plattform som Facebook.

Feedback Management-firmaet QuestBack lanserte i fjor en ”Social Insight” –modul for Facebook. Det er denne som nå benyttes til å samle data blant norske virksomheter.

- Målet vårt er å finne ut om de bedriftene som satser på Facebook får noe igjen for det, hvor mye ressurser som kreves, hvilke suksessfulle grep de gjør og om det er noen klare fellestrekk blant de som faktisk lykkes, forteller Daniel Vadet Hansen, markedsdirektør i QuestBack

- Vi ønsker å fremskaffe kvantitative, håndfaste data som virksomhetene kan bruke til å reflektere over og forbedre sin egen bruk av Facebook.

Alle som deltar i undersøkelsen blir invitert til et seminar arrangert av QuestBack og Halogen i mars der resultatene presenteres. Deltakerne vil også få tilsendt en rapport der Norges fremste eksperter innen sosiale medier og digital markedsføring gir sine vurderinger av de viktigste funnene.

Link til undersøkelsen på QuestBacks Facebook-side.

Om QuestBack

Norskeide QuestBack er Europas ledende leverandør av feedbackløsninger med mer enn 5000 kunder på tvers av alle bransjer og bedriftsstørrelser.

I tillegg til fleksible verktøy for Feedback Management og online spørreskjema som kundeundersøkelse og medarbeiderundersøkelser, jobber QuestBack mye med kunnskapsoverføring slik at kundene får mer verdi av bruken av verktøyene.

Contacts


Subjects


IT