PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/rettferdighet-og-tillit-gir-bedre-resultater-21591

Rettferdighet og tillit gir bedre resultater

Press release august 28, 2015 Ledelse Sosiale relasjoner Utvikling Fremgang i Norge

Oppnå resultater i fellesskap

Alt for mange ledere har ikke blitt utdannet til å lede
Alt for mange ledere har ikke blitt utdannet til å lede

Medarbeidere skaper bedre resultater når de opplever rettferdighet og respekt og involveres i virksomhetens beslutninger, viser forskning innenfor feltet sosial kapital.

Når medarbeiderne har det godt i en bedrift, vil det kunne ses på bunnlinjen. Medarbeidere som derimot har det dårlig på arbeidsplassen, er ofte mer syke enn deres kollegaer. Hvis en arbeidsplass er dårlig, vil det ofte være en høy personalutskifting. En virksomhet som er kjennetegnet med stor sosial kapital, har gjerne et stort fellesskap blant medarbeiderne og det er en stor vilje etter å oppnå resultater i fellesskap. Professorer oppfordrer derfor private og offentlige norske virksomheter til å benytte seg av det forspranget på området vi har i forhold til andre land. Der er stor interesse for sosial kapital i både private og offentlige bedrifter, fordi det er en måte å samarbeide på som gjør at man blir bedre i stand til at løse sine kjerneoppgaver.

Ledere har stor innflytelse på virksomhetens sosiale kapital. Mange ledere overveier hvordan de kan øke bedriftens sosiale kapital. For det er veien å gå, for å få en arbeidsplass hvor man arbeider godt og tillitsfullt sammen. Medarbeiderne kvitterer derfor med større tilfredshet, mindre stress og lavere sykefravær. Og det synes til syvende og sist i på bunnlinjen. 

Hent kunnskap og verktøy om sosial kapital. PROBANAs Mini MBA setter i denne tid fokus på HR & ledelse, herunder sosial Kapital. Ledere har stor innflytelse på bedriftens sosiale kapital. Mange ledere overveier hvordan de kan øke bedriftens sosiale kapital. For det er veien til en arbeidsplass hvor man arbeider godt og tillitsfullt sammen, og medarbeiderne derfor opplever større tilfredshet, mindre stress og lavere sykefravær. Og det gir til sist bonus på bunnlinjenivå. I modulen om «Utviklende ledelse» er dette et aktuelt tema. Der får du innsikt i hvordan ta nytte av og bruke nye ledelsesmetoder på en hensiktsmessig måte.

PROBANAs kjente Mini MBA har i Norden tiltrukket seg mer enn 7.000 direktører, ledere og personaleansvarlige fra de største private og offentlige bedriftene. En rekke av landets toppledere bruker utdannelsen som inspirasjonskilde og læringsmulighet. Det starter utdannelser annenhver måned i enten Oslo, Bergen eller Stavanger. Ring og hør nærmere på telefon 22 08 48 86 eller meld deg på her: www.mini-mba.no

Subjects


Ledelse Sosiale relasjoner Utvikling Fremgang i Norge