PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/rekordh%C3%B8y-kabinfaktor-og-fortsatt-god-trafikkutvikling-14140

Rekordhøy kabinfaktor og fortsatt god trafikkutvikling

Press release september 11, 2012 Tourism

SAS-konsernet transporterte 104 000 flere passasjerer i august, en økning på 4,7 %. Samtidig økte kabinfaktoren med 1,8 prosentenheter sammenliknet med samme periode i fjor, til 78,8 %. Dette er den høyeste kabinfaktoren noensinne i august for SAS-konsernet.

Rekordhøy kabinfaktor og fortsatt god trafikkutvikling

SAS-konsernet transporterte 104 000 flere passasjerer i august, en økning på 4,7 %. Samtidig økte kabinfaktoren med 1,8 prosentenheter sammenliknet med samme periode i fjor, til 78,8 %. Dette er den høyeste kabinfaktoren noensinne i august for SAS-konsernet.

Trafikken fortsatte å øke i august og steg med 6,9 %. Utviklingen var først og fremst god på de interkontinentale rutene der trafikken økte med 12,4 %. På asiarutene økte trafikken med 18 %, mye takket være ruten til Shanghai. Europatrafikken viste en god utvikling som følge av nye ruter og økte spesielt sterkt på fly til/fra Stockholm og Sverige. Den skandinaviske innenrikstrafikken fortsatte å utvikles positivt og økte 6,6 %.

- Utviklingen i august er en fortsettelse på en god utvikling i juli som bekreftet at vår satsning på feriereisende bærer frukt. I august har våre forretningskunder kommet tilbake etter ferien og fritidsvolumene går noe ned. Dette er helt i tråd med vår 4Excellence strategi og vi kommer til å jobbe videre med et bredere tilbud til alle våre kundegrupper. Det innebærer også at vi må redusere kostnadene våre og øke effektiviteten, sier Rickard Gustafson, VD og konsernsjef i SAS.

Yielden var 4,1 % høyere i juli (rapporteres med en måneds forsinkelse), sammenliknet med juli i fjor, samtidig som enhetsinntekten, RASK, økte med 8,7 %. I august forventes endringen av yield og RASK å bli positiv.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Om SAS
SAS er Skandinavias ledende flyselskap med daglige flyreiser til populære destinasjoner som London, Amsterdam og Paris. Innenlands kan du fly til og fra Oslo og nærmest hele Norge.

SAS er medlem av Star Alliance og kan sammen med 26 partnere tilby over 1000 reisemål i over 175 land. For mer informasjon og billige flybilletter besøk SAS.no.

Contacts


Subjects


Tourism