PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/regjeringen-satser-p%C3%A5-fagskolene-23256

Regjeringen satser på fagskolene

Press release desember 12, 2016 Nettstudier Nki nettstudier Fagskole NKI

En stortingsmelding som ble lagt frem i begynnelsen av desember, viser at Regjeringen endelig ønsker å satse på fagskolene.

Økt behov for fagskoleutdannede
I følge tall fra NHO, mangler 4 av 10 bedrifter fagskoleutdannet arbeidskraft i dag. Økte krav til omstillinger og etter- og videreutdanning, gjør at etterspørselen etter fagskoleutdannede vil øke ytterligere i årene fremover. I dag er det ca. 16 000 fagskolestudenter i Norge. Det utgjør kun seks prosent av Norges totale studentmasse. NHO mener dette er altfor få i forhold til behovet i arbeidslivet. Fagskoletilbudet bør derfor bygges ut, både i omfang og bredde. Tall fra Statistisk sentralbyrå, antyder at det kan bli et stort underskudd av arbeidstagere med kort, yrkesrettet utdanning og personer med fagbrev frem mot 2030. I 2030 kan vi mangle så mange som 100 000 fagarbeidere.

NHO mener at god tilgang på personer med kompetanse fra fagskole, vil ha stor betydning for Norges fremtidige verdiskapning og velferd. Dette er bakgrunnen for at Regjeringen nå ønsker å styrke fagskolene.  – Fagfolk med yrkesfag- og fagskoleutdanning er viktige for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi. Da må vi få mange nok til å velge yrkesrettede utdanninger fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I begynnelsen av desember, la Regjeringen frem en stortingsmelding om fagskoleutdanning som viser hvilke tiltak som skal gjøres for å styrke fagskolene. Stortingsmeldingen inneholder flere konkrete tiltak som skal iverksettes for å løfte fagskolene. Noen av disse tiltakene er innføring av studiepoeng, rett til deltagelse i Studentsamskipnaden og en ny finansieringsmodell. Dette er gledelige nyheter for mange. Tiltakene vil blant annet gjøre det lettere å studere videre på høyskole og universitet. – Nå vil endelig Regjeringen gjøre fagskolene like synlige og attraktivt som universiteter og høyskoler. Dette har NHO jobbet for lenge, sier Svein Oppegaard, direktør for politikk i NHO.

Norges største fagskole på nett
Fagskole er en kort og yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde som ligger på nivå mellom videregående skole og høyskole. NKI Nettstudier er Norges største fagskole på nett. Vi tilbyr et bredt utvalg fagskoleutdanninger som gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.  Administrerende direktør i NKI, Wenche Halvorsen, er ekstremt glad for denne utviklingen.  Dette gir et langt bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanning og sikrer en solid forankring som vil gjøre det enklere å utvikle gode fagskoletilbud i fremtiden. Det skal blant annet settes i gang en kartlegging hvor målet er å heve kompetansen blant fagskolelærerne. Dette sammen med at det nå settes av en betydelig sum penger til utvikling av nye fagskoler vil gi hele denne viktige yrkesgruppen et stort løft.

Den aller beste nyheten, fortsetter hun, er at det vil bli enklere overganger for fagskolestudenter over til universitets- og høyskoleutdanninger. Inntil nå har studenter som har valgt å ta en fagskoleutdanning vært nødt til å starte helt på nytt hvis en ønsket å gå videre på et studie på en høgskole eller et universitet.

Med denne stortingsmeldingen har endelig fagskoler fått den plassen og statusen den fortjener.

Kilder: NHO, SSB og Regjeringen

Om NKI Nettstudier

NKI Nettstudier er Norges største nettskole og er en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier tilbyr yrkesrettede utdanninger og sikrer fleksibiliteten mange trenger til å studere hvor og når de vil.

Følg oss i sosiale medier:

NKI på Facebook

NKI på Instagram

Contacts


Subjects


Nettstudier Nki nettstudier Fagskole NKI