PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/regelendringer-gir-nye-muligheter-for-kompetansel%C3%B8ft-22239

Regelendringer gir nye muligheter for kompetanseløft!

Press release februar 17, 2016 Growth HR Videreutdannelse Videreutvikling

Vi ønsker utvikling, selv om man står uten jobb.

Dame som går i trapper

Jobber forsvinner, så nye jobber må skapes. Norge har i dag behov for evnen til å tenke nytt. Vi trenger å gå nye veier og utvikle nye inntjeningsmuligheter. Det er det helhetlige bildet. Hva med individet i denne situasjonen? Om man da skulle havne i den uheldige situasjonen å bli arbeidsledig gjelder det å holde seg aktiv gjennom refleksjon, ny kunnskap og ikke minst gjennom mestringsfølelse.  

Loven, slik den er i dag, oppfordrer til passivitet. For at du skal kunne beholde støtten kan man ikke ta deltidsutdannelser, selv ikke nettbaserte kurs. Utgangspunktet for loven er at den som får støtte skal være fullt og helt klar for jobb om den skulle dukke opp, uten å ha fokus andre steder. Når den norske arbeidsledige øker kan vi ikke ha en stor gruppe mennesker som sitter utenfor samfunnet og blir mer og mer uvirksomme, mens vi «venter på» at økonomien bedres. Vi må være med på å endre økonomien til det bedre, gjennom videreutdanning. Det er derfor på god tid at disse reglene endres.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår regelendringer innen tre områder for å forenkle hverdagen dersom man skulle bli arbeidsledig.

Endring 1: Mulighet til å fortsette på utdanning som er påbegynt før ledigheten

Endring 2: Mulighet til å ta utdanning med studiesamlinger på dagtid

Endring 3: Utvidelse av adgangen til å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet

Alle disse endringene er med på å gi nye muligheter til Probanas deltagere. Blant annet hvis man tar utdanning mens man er i jobb, for så å miste jobben, ville man kunne beholdt dagpengene. Hauglie foreslår også å tillate opp til 6 samlinger på dagtid hvert semester, fordi det forventes at disse dagene også vil kunne kombineres med et fulltidsarbeid. De nye reglene vil enkelt samkjøre med Probanas kursopplegg. Vi ser frem til at disse endringene kommer svart på hvitt og det forventes at det vil skje allerede før sommeren 2016.

Vi er glade for at det oppfordres til videreutdanning slik at man får mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og lære, også i en mellomperiode. Hos Probana vil man få inspirasjon, et spennende nettverk og tilegne seg egenskaper som vil gjøre deg dyktigere i jobb. Besøk www.probana.no for mer informasjon.

Subjects


Growth HR Videreutdannelse Videreutvikling