PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/questback-st%C3%B8tter-kirkens-bymisjon-13122

QuestBack støtter Kirkens Bymisjon

Press release februar 27, 2012 Humanitary

QuestBack forlenger sitt samarbeid med Kirkens Bymisjon i Oslo. Dette er en nasjonal avtale hvor Bymisjonstiftelsene har mulighet til å benytte seg av QuestBacks verktøy. Avtalen vil sikre verdifulle innspill og tilbakemeldinger knyttet til organisasjonens sentrale prosesser og bidra til å heve kvaliteten på det faglige arbeidet.

QuestBack C payoff FINAL

Bakgrunn
Feedback Management firmaet QuestBack ble i 2006 tildelt Oslo kommunes Etablererpris. Prispengene ble i sin helhet gitt videre som en gave til Kirkens Bymisjon Oslo for deres viktige arbeid. Nylig har organisasjonen i tillegg fått kostnadsfri tilgang til QuestBacks tjenester for online spørreundersøkelser. Grunnet etterspørsel fra Bymisjoner andre steder i landet har Kirkens Bymisjon og QuestBack i tillegg blitt enige om en nasjonal avtale hvor de andre Bymisjonene som ønsker et slikt verktøy kan få tilgang til dette for en svært lav pris.

Mål med samarbeidet
Kirkens Bymisjon ønsker å benytte QuestBack til undersøkelser rettet mot brukere og pårørende i de ulike virksomhetene Bymisjonen driver, som et verktøy inn i det faglige arbeidet, og eksterne markedsundersøkelser. QuestBack vil være et enkelt og nyttig verktøy både for å samle og systematisere aktiviteter og resultater som etterspørres av oppdragsgivere, og  for egne kunnskapsbehov. I tillegg kan det brukes for å sikre tilbakemeldinger internt i en stor og mangfoldig organisasjon, for eksempel om behov for og bruk av fellestjenester, innspill til sentrale prosesser og kurs og arrangementer.

Hvordan QuestBack hjelper Kirkens Bymisjon?
QuestBack er et nyttig verktøy for flere av Kirkens Bymisjons aktiviteter. Kirkens Bymisjon ønsker å kjennetegnes ved faglig kvalitet og kontinuerlig kunnskapsutvikling, ikke minst gjennom systematisering og drøfting av erfaringer fra egen praksis – hos brukere, ansatte, frivillige og pårørende. Her kan QuestBack gi et viktig bidrag.

-Vi syntes det var fantastisk da vi oppdaget at støtten fra Questback innebar at vi kunne bruke tjenesten til et ubegrenset antall undersøkelser. Vår kundeansvarlig, Jørgen Iversen, er utrolig serviceinnstilt og har virkelig egnet å synliggjøre verdien for oss.  Det tok ikke lang tid for de av virksomhetene i Bymisjonen, som hadde avtaler med tilsvarende tjenesteytere, å se verdien av Questback-avtalen. Dette har stor verdi for oss – både økonomisk og faglig, sier Ragnhild Østmo, næringsansvarlig i Kirkens Bymisjon.

Resultater
Kirkens Bymisjon har to år på rad gjennomført en omfattende spørreundersøkelse om samfunnsansvar blant bedriftsledere i hele Norge. Virksomheter og ansatte er i større og større grad opptatt av sosiosponsing, CSR og samfunnsansvar, og møter forventninger og krav i forhold til dette. Kirkens Bymisjon kartlegger hva norske bedriftsledere legger vekt på. Hvordan ser virksomheter på et samarbeid med en organisasjon som del av bedriftens samfunnsansvar eller CSR-strategi? Hvordan ser de på potensialet for å bruke et samarbeid mer aktivt internt eller eksternt? Hva er utfordringene og hvordan kan det blir en god vinn- vinn-situasjon for alle parter?

Disse undersøkelsene har gitt Kirkens Bymisjon stor innsikt på dette området, i tillegg til omfattende synlighet i media. De har bl.a. fått et større oppslag i DN med påfølgende nettdebatt, og har blitt invitert til å presentere funnene fra undersøkelsen på både høyskoler og i bedriftsarenaer.
-Sammen med vår egen kompetanse på feltet, opplever vi at undersøkelsene er med på å styrke vår posisjon som seriøs og kompetent samarbeidspartner innenfor området «Corporate Social Responsibility», sier Ragnhild Østmo.


Erfaringer med QuestBack som samarbeidspartner
QuestBack og Kirkens Bymisjon har siden sommeren 2011 blitt enige om nye rammebetingelser for samarbeidet, som nå blir brukt som et primærverktøy for denne typen undersøkelser av Kirkens Bymisjon (Oslo) og ved andre Bymisjonstiftelser i landet.

-Både det tekniske, det enkle brukergrensesnittet og den personlige oppfølgingen gjør at det er med glede vi kan anbefale QB til andre. Og selvsagt teller det også at QB er en bedrift som tar sitt samfunnsansvar på alvor, og som ønsker å bidra slik at vi som organisasjon kan få mer ut av det arbeidet vi driver – både faglig og humanitært, sier Ragnhild Østmo.

-Det at bedrifter utenfor Bymisjonen ønsker å støtte oss, er inspirerende og motiverende for oss som jobber i Bymisjonen. For det første har det en stor økonomisk verdi for oss. Vi vil helst bruke alle våre ressurser på å virkeliggjøre visjonen vår; at folk i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg, og vi skal ikke ha store administrative kostnader. Samtidig er vår faglige integritet svært viktig. Vi skal yte kvalitet i alle ledd. Slik støtte Questback bidrar med gjør at vi kan styrke vår kompetanse og utrette mer enn vi ellers ville ha klart, samtidig som virksomhetene våre nå kan omdisponere noen av disse midlene. Dette er den lengste samarbeidskontrakten av sitt slag som Kirkens Bymisjon har signert. Det viser jo også at QuestBack er seriøse i sitt samfunnsansvar, og ikke bare gjør noe som et velment stunt. Det har utrolig stor verdi for oss med langsiktige samarbeidsavtaler. Det gjør arbeidet vårt mer forutsigbart. Vi skulle gjerne hatt flere slike!, avslutter hun.


Om QuestBack
Norskeide QuestBack er Europas ledende leverandør av feedbackløsninger med mer enn 5000 kunder på tvers av alle bransjer og bedriftsstørrelser.

I tillegg til fleksible verktøy for Feedback Management og online spørreskjema for kundeundersøkelse og medarbeiderundersøkelser, jobber QuestBack mye med kunnskapsoverføring slik at kundene får mer verdi av bruken av verktøyene.

Contacts


Subjects


Humanitary