PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/organisasjonens-n%C3%B8kkelspiller-21462

Organisasjonens nøkkelspiller

Press release juli 22, 2015 Ledelse Change management Mellomleder

Mellomlederens rolle i omstillingsprosesser

Shutterstock 93221476

Mellomlederen har nok den tøffeste jobben i organisasjonen, som bindeleddet mellom toppledelsen og de ansatte. Dette innebærer både å høre på de ansatte og videreformidle den informasjonen videre til toppen, samt implementere ledelsens ønsker og verdier ned i organisasjonen. Det er i denne rollen man er i skuddlinjen til begge parter.

Synlighet av mellomledere i en omstillingsprosess

Omstillingsprosesser er en naturlig del av en bedrifts hverdag. Både små og store omstruktureringer trenger planlegging og krever mye av en mellomleder. En leder trenger i de tilfellene å være synlig på arbeidsplassen. Under omstilling er dette særdeles viktig. Når det er mye som skjer på arbeidsplassen, slik som nedskjæringer og omstruktureringer, er det lett for en leder å forsvinne, enten fordi det er mye press og spørsmål fra de ansatte, eller fordi det er mye møter og planlegging. Dessverre kan det å ikke være tilgjengelig gi negative konsekvenser for de ansatte. En leder som forsvinner og ikke er tilgjengelig for å besvare enkle spørsmål fra sine ansatte fører gjerne til usikkerhet og ryktespredning. Når de ansatte ikke blir oppdatert på hva som skjer, starter de gjerne å sammensette forskjellige historier for å finne en mening og sammenheng. Ryktespredningen trenger ikke å ha rot i virkeligheten, men den blir nødvendig for å skape mening, når de ikke har noen som forteller dem hva som foregår. I tilfeller ved store omstillinger har lederen alt å vinne på å være der for de ansatte. Dette gjelder også om lederen ikke har noe ny informasjon å komme med, for det viser at lederen lar de ansatte føle seg inkludert i prosessen.

Som leder i en endringsprosess er det avgjørende på spille på lag med de ansatte. Det er tross alt de som gjennomgår den største av endringsprosessen. Hvis man ikke er på lag med dem, kan det oppstå motstand. Motstand mot endring kan være sunt om lederen adresserer de motargumentene som kommer opp. Inkludering av de ansatte på denne måten er med på å skape en lagfølelse. Igjen er det mellomlederens oppgave å være der for de ansatte, for å kommunisere og vise åpenhet. Dette kan vekke tillit og igjen gjøre prosessen enklere. Selv om det er mange andre faktorer som av avgjørende for en sunn omstilling, slik som planlegging og strategien bak, er lederens rolle i implementeringsprosessen avgjørende.

Endringsledelse med positivt utfall

Det er uten tvil vanskelig å gjennomføre vellykkede omstillingsprosesser. Dette gjenspeiles av tallene som Kommunikasjonsforeningen kommer med, om at 70 % av alle endringsinitiativ mislykkes. Ofte skyldes det at ledere, til tross for hva de vet bør gjøres, ikke gjennomfører det i praksis. Om det skyldes manglende tid, bedre planlegging eller mellomlederens rolle. Det er en utfordrende prosess for en mellomleder, mennesker er uforutsigbare og det er mye det er vanskelig å predikere reaksjoner og hindringer før start. Hos Probana kjenner vi til utfordringene som hører til omstillinger. Gjennom vår Mini MBA er endringsledelse et sentralt tema, hvor akkurat disse problemstillingene blir satt på agendaen. Vi kjennetegnes ved at teori og caseoppgaver kombineres. Gjennom erfaringsdeling og caseoppgaver, i tillegg en teoretisk innføring, vil det kunne gjøre deg til en bedre endringsagent. Les mer på probana.no.

Faktorene som er nevnt tidligere i teksten kan høres ut som en selvfølgelighet, selvfølgelig lønner det seg for en leder å være til stede når de ansatte har spørsmål, til tross for det blir det ikke gjort. Endringskommunikasjon er en av de viktigste faktorene for at omstillinger lykkes. Ledere som er med på implementere endringer trenger å bli påminnet dette. Spesielt for mellomledere er dette viktig, i den sentrale rollen de er i. De trenger de også være forberedt, med kunnskap, praktiske eksempler og å omringe seg med andre ledere som gjør det samme. Denne utfordringen innen endringsledelse er sentral alt for modulen «Endringsledelse» og vil være en god støtte for ledere som skal igjennom slike omstillingsprosesser. Våre deltakere har gjerne flere års arbeidserfaring som gjør de til nyttige sparringspartnere.

De fleste ledere ønsker det beste for sine ansatte og vil gjerne lykkes i sine omstillingsprosesser. Om du vil ha mer kunnskap om hvordan best mulig gjennomføre gode endringsprosesser kan du lese mer og melde deg på her.

Subjects


Ledelse Change management Mellomleder