PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/ordbog-over-det-danske-sprog-i-netudgave-1931

Ordbog over det danske Sprog i netudgave

Press release november 14, 2005 Culture

Den danske nationalordbog er nu blevet digitaliseret og stilles gratis til rådighed på internettet.

Fra tirsdag d. 15. november bliver det muligt for enhver at slå op og få besked om mere end 180.000 ord i det danske sprog. Det sker når Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) åbner for den første netversion af Ordbog over det danske Sprog. Forud for lanceringen er gået halvandet års arbejde med at digitalisere det enorme værk. Et kinesisk firma har gennem ni måneder haft ca. 20 medarbejdere til at taste de næsten 38.000 tættrykte spalter ind, mens DSL selv har stået for resten af arbejdet med at gøre data klar til database og internet.

Ordbog over det danske Sprog (ODS) er en historisk ordbog. Den udkom over et tidsrum på næsten 40 år i årene 1918-56 og beskriver ordforrådet i dansk i perioden fra 1700 til ca. 1950. ODS er derfor et helt uomgængeligt værk for den der er interesseret i det danske sprog i den periode ordbogen dækker. Men at det er 50 år siden værket blev afsluttet, betyder naturligvis at mange artikler ikke lyder helt tidssvarende i moderne ører. Ordet komfur er fx forklaret som en ”kogeindretning, bestående af et enkelt ell. nogle få lukkede ildsteder, der foroven er dækkede med en plade, i hvilken der findes åbninger, hvori kogekar kan anbringes”, mens det om en bils horn hedder ”signalhorn (på køretøj olgn.), bestående i en gummibold med en (messing)tragt”.

Det moderne sprog behandles i Den Danske Ordbog, som også er udarbejdet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og hvis sjette og sidste bind udkom i fredags. DSL arbejder på at også denne ordbog senere skal udkomme i en netudgave. Dermed vil man få adgang til en samlet beskrivelse af dansk sprog fra 1700 og til i dag. Projektet hedder ordnet.dk og finansieres af Carlsbergfondet og Kulturministeriet med støtte fra Det Elektroniske Forskningsbibliotek.

Man kommer til netversionen af Ordbog over det danske Sprog på adressen www.ordnet.dk/ods eller på Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs hjemmeside www.dsl.dk. Adgangen er gratis så længe projektet er i gang, dvs. i hvert fald til og med 2009.

Contacts


Subjects


Culture