PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/nytt-verkt%C3%B8y-revolusjonerer-korrekturlesing-av-grafisk-materiale-8856

Nytt verktøy revolusjonerer korrekturlesing av grafisk materiale

Press release januar 27, 2010 IT

WeAllEdit er en helt ny måte å håndtere korrektur og godkjenningsprosedyrer på ved utvikling av grafisk materiale.

Wealledit

I dag gjøres korrektur vanligvis ved hjelp av gule lapper i PDF-filer. Her er både korrekturleseren, koordinatoren og grafikeren nødvendig for hver enkelt tekstrettelse som skal gjøres i et dokument. WeAllEdit gjør det mulig for korrekturleseren selv å foreta sine tekstrettelser og klargjøre dokumentet til godkjenning. Det revolusjonerende er at grafikeren ikke lenger er nødvendig i korrekturprosessen, da korrekturleseren endrer i teksten selv. Slutt på flere korrekturganger, koordinering via e-post og manglende versjonsstyring.

Da det arbeides online mot en felles database, kan alle korrekturlesere hele tiden se den siste teksten og hele historikken. Det gir et unikt overblikk som sikrer en rask og enkel korrekturprosess – uansett antall korrekturlesere.

WeAllEdit er også et opplagt verktøy når materiale skal oversettes. Da sendes kun en link til oversetteren, som så kan arbeide direkte i systemet. Fordi oversetteren selv kan se hvordan teksten kommer til å stå, spares det mange korrekturrunder pga. orddeling, for lange overskrifter eller for lange avsnitt.

Reklamebyråer som tilbyr sine kunder WeAllEdit, får i fremtiden en viktig konkurransefordel. For det første spares det tid internt fordi rentegner og prosjektleder kan fokusere på grafiske rettelser og for det andre tilbys kunden en langt mer effektiv håndtering av hvert enkelt prosjekt, som i siste ende gir større tilfredshet for alle.

WeAllEdit er et ytterst brukervennlig system, som ikke krever noen spesiell opplæring. Hele ideen er at nye korrekturlesere kan involveres uten noen utdannelse på forhånd. Det er med andre ord utrolig enkelt å komme i gang med å forbedre sine arbeidsprosesser.

Erfaringen viser at alle kan spare både tid og penger på å optimere arbeidsprosessene, uansett om man utarbeider InDesign-dokumentet internt eller samarbeider med et eksternt byrå. Samtidig oppnår man et overblikk og en systematikk som letter arbeidsflyten markant for alle involverte.

WeAllEdit har følgende fordeler:

  • Korrekturlesere innfører selv sine tekstrettelser direkte i dokumentet
  • Korrekturlesere kan selv lage PDF-filer til egen endelig godkjenning
  • Flere korrekturlesere/editors kan arbeide samtidig i samme dokument
  • Koordinatorens involvering minskes betydelig
  • Rentegneren involveres færre ganger
  • Rentegneren involveres kun i grafiske rettelser og i en siste gjennomgang av tekstoppsettingen
  • All historikk dokumenteres

Fakta
WeAllEdit støtter formatene Adobe InDesign CS1/CS2/CS3 og Adobe PDF.

Se en demo på www.WeAllEdit.com

Contacts


Subjects


IT