PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/nye-tall-om-europas-k%C3%B8er-5465

Nye tall om Europas køer

Press release juni 4, 2008

Danmark er på Topp 5 over landene i Europa med kortest ventetid i kø. Russland har de lengste køene i Europa, og en italiensk togstasjon har rekorden.

Hvis man vil unngå å stå i kø hele ferien kan det være en idé å dra til Danmark. Våre danske naboer innehar nemlig femteplassen på listen over land med kortest ventetid i køer i supermarkeder, på postkontorer og i butikker. I Danmark venter man i gjennomsnitt 3,3 minutter i kø. Øverst på listen ligger Østerrike og Estland, hvor ventetiden i gjennomsnitt er på 2 minutter. Russland er landet med lengst ventetid, nemlig 10 minutter, etterfulgt av Tyrkia og Italia hvor man begge steder skal vente 8 minutter i kø. I Norge var deltagelsen i undersøkelsen for lav til å kunne treffe valide konklusjoner.

Tallene stammer fra MSPA, Mystery Shopping Association Providers, som i april i år har innsamlet data fra Mystery Shopping-firmaer i de fleste europeiske land. 2552 spørreskjemaer er utfyllt av anonyme kunder hos banker, på postkontorer, togstasjoner, supermarkeder og fastfoodforhandlere.

Også lengden på køene er målt. Danmark ligger med et gjennomsnitt på 3,2 personer i hver kø litt bedre enn det europeiske gjennomsnit på 3,4 personer. De korteste køer finner man i Østerrike og Estland med godt to personer i hver kø. På bunnen av listen ligger Finland og Ungarn med knapt fem ventende i køen.

Posten er verst - og en italiensk rekord

Ikke overraskende er det køen på postkontoret som er lengst. MSPA har målt lengden av køene i forskjellige bransjer i Europa, og her ligger postkontor øverst med seks kunder i kø, etterfulgt av togstasjoner med fem ventende personer. Til sammenligning står det i gjennomsnitt kun to personer og venter i en tøybutikk. I gjennomsnitt står 3,5 personer i kø.

I målingen ble rekorden for ventetiden satt den 5. april kl. 12.15 på togstasjonen Trenitalia i Milano, hvor 118 passasjerer måtte vente i gjennomsnitt en time og 50 minutter ved billettluken.

I undersøkelsen ble europeerne også spurt om hva de syntes om å stå i kø. Det var flest sure kunder på postkontorene rundt omkringi Europa, hvor 32 prosent var misfornøyde med ventetiden i køen. På togstasjonene var 22 prosent misfornøyde. Ikke uventet var kundenes største ønske at man åpnet flere kasser eller billettluker. Kanskje har de vært gode til å sørge for det i England - her opplever kundene i hvert fall den beste servicen for ventende i Europa.

Fortsatt rom for forbedring

Den danske del av undersøkelsen stammer fra 205 spørreskjemaer utfylt av Mystery Shoppere - anonyme prøvekjøpere - fra blandt andre det danske firmaet IQS, International Quality System:

- De nyeste tallene fra april 2008 svarer godt til tallene fra 2005: Danmark ligger i den beste tredjedel når det gjelder ventetiden i kø. Det er naturligvis positivt at Danmark bevarer en høy posisjon på servicenivå, og vi er klart bedre end Europa-gjennomsnittet på 5,2 minutter. Samtidig er det rom for forbedring av den gjennomsnittlige ventetiden på 3,3 minutter. Mange av kundene vi utfører Mystery Shopping for har nemlig som målsetning at kundene skal vente i høyst to minutter på å bli betjent, sier administrerende direktør i IQS, Brian Rosenberg.

IQS er et danskeiet firma og pt. den største leverandør av mystery shopping på det danske markedet. IQS utfører performancemålinger i 40 land fordelt over hele verden innen mystery shopping og kundeintervju, især i detalj- og restaurantbransjen. 2.200 medarbeidere i Danmark og ytterligere 5.300 medarbeidere rundt om i Europa, inklusiv Norge og Sverige,  innsamler de nødvendige data som danner grunnlaget for all måling, evaluering og etterfølgende rådgivning av IQS's kunder. Se www.iqs.dk.

Contacts