PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/ny-lov-om-personvern-kan-blir-dyrt-for-norske-bedrifter-19766

Ny lov om personvern kan blir dyrt for norske bedrifter

Press release februar 4, 2015 Kurs Confex Arbeidsrett Personvern og sikkerhet på arbeidsplassen Personvern

EUs nye personvernreform byr på strengere regler og skyhøye bøter for virksomheter som ikke holder seg innenfor loven. Det vil komme som en overraskelse på mange, mener ekspertene.

Kurs i personvern og sikkerhet på arbeidsplassen

Kameraovervåking på arbeidsplassen, GPS og elektroniske kjørebøker har alt skapt trøbbel for mange arbeidsgivere. Rekordmange ansatte kontaktet Datatilsynet i fjor, og en ny personvernreform vil føre til et enda klarere og strengere regelverk for innhenting, lagring og bruk av personopplysninger.

Bøter på opptil 100 millioner Euro

Arbeidsgivere i Norge som er tatt for ulovlig innsyn i ansattes epost har måtte punge ut med opptil 75.000 kroner i overtredelsesgebyr, men det er bare småpenger i forhold til bøtene som kan komme. De nye personvernreglene gir myndighetene adgang til å ilegge bøter opp til 100 millioner euro eller opp til 5 prosent av et konserns årlige, globale omsetning, ved alvorlige brudd på regler for lagring og bruk av personopplysninger.

Varsellampene bør blinke hos norske arbeidsplasser

En ny personvernreform bør få varsellampene til å blinke. I høst utrykte nemlig EU-kommisjonen stor utålmodighet for å få på plass et klarere regelverk for innhenting, lagring og bruk av personopplysninger, og et vedtak er ventet i løpet av kort tid.

– En ny personvernreform vil også gjelde for Norge, og vi ser at kunnskapen om dette er gjennomgående for lav i Norske virksomheter, forteller advokatene Rune Nordengen og Camilla Schøyen Borge i Bull & Co.

Les mer om den nye loven og personvern og sikkerhet på arbeidsplassen.

Denne våren holder Confex  kurs om krav til personvern og sikkerhet på arbeidsplassen.  

Deltagerne får innsikt i regler knyttet til kameraovervåking og bruk av GPS-sporing, hvilke rettigheter arbeidsgiver har til innsyn i ansattes e-post, samt informasjon om de nye EU-reglene. 

Subjects


Kurs Confex Arbeidsrett Personvern og sikkerhet på arbeidsplassen Personvern