PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/ny-hybridventilasjon-sparer-energi-og-styrker-inneklimaet-i-boliger-26286

Ny hybridventilasjon sparer energi og styrker inneklimaet i boliger

Press release mai 14, 2020 Thermex Plasmex Plasmex-hybrid Ventilasjonsanleg Ventilasjon Hybridløsning

Kombinerer ventilatoren på kjøkkenet og avtrekket på badet med boligens ventilasjonssystem og varmegjenvinning

Thermex Plasma hybrid NO

Testinstallasjoner i et bygningskompleks med 160 boenheter i Danmark viser at en ny løsning – Plasmex hybridventilasjon – gir lavere energiforbruk og samtidig bedre komfort og inneklima.

Bakgrunnen for testingen av den nye hybridventilasjonen er de danske byggeforskriftenes BR18, der det legges større vekt på energisparing og inneklima i boliger, spesielt i leiligheter. Blant annet skal ventilatorer nå ha en dampoppfangingsevne på minimum 75 prosent og kunne suge ut minst 20 liter luft per sekund. I tillegg skal det alltid sørges for erstatningsluft når ventilatoren er i drift. Luften skal kunne tilføres via boligens ventilasjonssystem – ikke ved å åpne vinduer.

Nye regler skaper utfordringer

De nye forskriftene skaper utfordringer både i nye byggeprosjekter og ved renovering av leiligheter. De gjør seg gjeldende for eksempel i krav til utløp over tak ved desentraliserte anlegg. Man får også lav luftfuktighet om vinteren på grunn av den raske luftutskiftingen, spesielt i små leiligheter. Dessuten kan den høye dampoppfangingsevnen og de større luftmengdene denne medfører, kreve at det etableres større kanaler.

Etablering av påkrevd ventilasjon i eldre boligblokker kan også være utfordrende – og går derfor langsomt. Dette har flere årsaker; ved sentraliserte ventilasjonsløsninger skal det blant annet føres to sentrale kanaler gjennom hele bygningen – og den branntekniske løsningen er omfattende.

Hvordan fungerer hybridløsningen?

Thermex A/S har utviklet en ny ventilasjonsteknisk løsning, Plasmex-hybrid. Her filtreres og renses luften fra ventilatoren først i et fettfilter og deretter i et aktivt elektrostatisk filter, før luften så sendes ut i rommet igjen. Det aktive og dynamiske luktfjerningssystemet er integrert i ventilatoren og slås av og på sammen med den.

Systemet fungerer effektivt i ca. 3000 timer, og når denne tiden er gått, regenererer filteret seg selv automatisk. Ventilatoren har egen motor og kapasitet til å resirkulere de store luftmengdene som følger av den nye, høye dampoppfangingsevnen. Utstyret har overvåking og alarm i tilfelle svikt.

Fordeler i fremtiden

Plasmex-hybrid har en rekke fordeler, blant annet får hver leilighet en helt individuelt tilpasset ventilasjonsløsning. Brannvernkravene er enkle, og det er ingen vertikale ventilasjonskanaler. Det betyr at sjakter ikke lenger vil oppta et relativt stort areal i små leiligheter. Det er ikke noe varmetap fra ventilatoren, og problemer med lav luftfuktighet om vinteren reduseres.

Ventilasjonen og ventilatoren fungerer uavhengig av hverandre, noe som er en fordel når noe skal vedlikeholdes eller repareres. Hvis ventilasjonsanlegget i en leilighet svikter, vil ventilatoren fortsatt fungere og fjerne lukt og fett.

Ved desentraliserte anlegg kan utløp over tak sløyfes, slik at det ikke er noen direkte kontakt, lydforbindelser eller brannveier mellom leilighetene. Plasmex-hybridsystemet har blant annet vært i bruk i 160 leiligheter i Danmark i en periode på 15 måneder – uten klager relatert til lukt eller fukt.

Du finner mer informasjon på www.thermex.no

Contacts


Subjects


Thermex Plasmex Plasmex-hybrid Ventilasjonsanleg Ventilasjon Hybridløsning