PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/norske-ledere-f%C3%A5r-stryk-15944

Norske ledere får stryk

Press release juni 10, 2013 Family

European Employee Index 2013 avslører flere urovekkende tall blant norske ledere. Blant annet får hver tredje strykkarakter av sine nærmeste medarbeidere.

Den årlige undersøkelsen European Employee Index spør 5900 norske arbeidstagere om motivasjon, lojalitet og andre HR-relaterte spørsmål. 2013-versjonen av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen viser at det er mange som kan trenge et lederkurs. Hver tredje arbeidstager gir nemlig sin nærmeste leder strykkarakter.

- Ledelse handler ikke først og fremst om å være populær blant dem man leder, men hvis en vil oppnå resultater over tid er motiverte medarbeidere et av viktigste virkemidlene, sier Reidar Paulsen, gründer og styreformann i Confex, en av Norges største innen kurs og seminarer for HR og ledelse.

European Employee Index 2013 fant også at lederne kun bruker 25% av tiden sin på å lede. Dette funnet bekreftes av Confex som gjennomfører et antall researchsamtaler før hver konferanse selskapet setter opp.

- Det vi ser er at nesten alle ikke-ledere vi snakker med ønsker mest av alt å ”bli sett av sjefen”. De opplever at de ikke får den ledelsen eller anerkjennelsen de ønsker. Samtidig forteller de lederne vi snakker med at de bruker for mye tid til møter og rapportering oppover. Så jeg tror nok lederne er fullstendig klar over problemet, men de trenger kanskje et puff til å endre rutinene? spør Paulsen.

- Vi skal heller ikke glemme at vi i Norge har mange små bedrifter og i små bedrifter må lederne være operative. De må ut og selge, de må ta sin del av økonomirapporteringen og fungerer gjerne som innkjøper også. Men uansett bør tallene være en vekker.

Ledelse er et fag

Temaer som gå igjen på lederkurs og –seminarer er ofte konflikthåndtering, styringsrett og personaljus, men Confex har lenge hatt suksess med mykere temaer. Det tror ikke Confex’ styreformann er tilfeldig.

- HMS og personaljus må alle ledere forholde seg til profesjonelt, og mer nå enn tidligere. Arbeidstagerne er mye mer klar over egne rettigheter enn før. Men samtidig skjønner stadig flere at ledelse er et fag. Noen har selvsagt talent for det og gjør alle de riktige tingene naturlig, men de fleste av oss trenger å lære.  

- Det vi som kursarrangør opplever er vel at det er mye lettere for toppledere å  sende mellomlederne sine på et excelkurs eller et seminar om arbeidsmiljøloven, enn på seminarer som ”Bli mer tydelig som leder”  eller ”Teamutvikling”.  Det er de sistnevnte som vil gi utslag på medarbeidertilfredshets-skalaen, avslutter Reidar Paulsen.

Om Confex
Confex er et norsk selskap dannet i 1997. I dag heter konsernselskapet Confex Group AS, med datterselskap i Norge, Sverige og Tyskland. Confex er Skandinavias ledende utvikler og leverandør av åpne kurs og konferanser til arbeidslivet.

Confex har ingen tilknytning til bestemte organisasjoner eller sammenslutninger.

Contacts


Subjects


Family