PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/norsk-suksessbedrift-satser-i-usa-13078

Norsk suksessbedrift satser i USA

Press release februar 17, 2012 Economy

Feedback Management-firmaet QuestBack har hatt stor suksess med sine verktøy for online tilbakemeldinger og spørreundersøkelser. Nå satser de sterkt på det amerikanske markedet og etablerer et nytt amerikansk hovedkontor.

QuestBack C payoff FINAL

Feedback Management-firmaet QuestBack har hatt stor suksess med sine verktøy for online tilbakemeldinger og spørreundersøkelser. Nå satser de sterkt på det amerikanske markedet og etablerer et nytt amerikansk hovedkontor. 

Norske QuestBack har vokst enormt de senere årene og blir av ledende analysefirmaer betegnet som en av verdens ledende innen Enterprise Feedback Management. Denne posisjonen søker de nå å forsterke også på det amerikanske markedet gjennom å etablere et nytt amerikansk hovedkontor i Bridgeport, Connecticut.

- Vi har vokst enormt på det internasjonale markedet som følge av at stadig flere virksomheter leter etter måter å samle og bruke feedback fra kunder og medarbeidere, med sosiale medier som en stor driver for dette, sier QuestBack-sjefen Ivar Kroghrud.

- Potensialet for vekst i Nord-Amerika er stort og vi merker økende etterspørsel fra bedrifter i en rekke ulike bransjer. Ved å etablere et hovedkvarter i statene kan vi gi denne etterspørselen mer fokus og jobbe tettere med de relasjonene vi allerede har i markedet, fortsetter Kroghrud

”Social Insights” gir grunnlag for vekst

QuestBack har nylig lansert ”Social Insight”, et verktøy for å gjøre kundeundersøkelse på Facebook, og har en klar strategi i å hjelpe virksomheter med å få verdi av sin satsing i sosiale medier. Dette var også en driver ved kjøpet av Globalpark, et tysk firma spesialisert innen ”Social CRM”

- Sosiale medier har vært med på å synliggjøre verdien av å få tilbakemeldinger fra kundene, og de dyktigste virksomhetene utvikler nå forretningsmodellen sin i samarbeid med kundene, fremhever QuestBack-sjefen – seneste eksempelet er vel DNB med DNB Labs.

- Våre verktøy for kunde- og medarbeiderundersøkelse er skreddersydd for virksomheter som er opptatt av å ta beslutninger basert i innsikt, og vi tror vi kan ta den norske og europeiske suksessen videre inn i det amerikanske markedet, avslutter Kroghrud.

Om QuestBack

Norskeide QuestBack er Europas ledende leverandør av feedbackløsninger med mer enn 5000 kunder på tvers av alle bransjer og bedriftsstørrelser.

I tillegg til fleksible verktøy for online spørreundersøkelser og kundedialog, jobber QuestBack mye med kunnskapsoverføring slik at kundene får mer verdi av bruken av verktøyene.

Contacts


Subjects


Economy