PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/norge-trenger-1000-nye-bussj%C3%A5f%C3%B8rer-23534

Norge trenger 1000 nye bussjåfører

Press release mars 30, 2017 Nettstudier Nki. Transportløyve Nki nettstudier

En rapport fra NHO, viser at Norge trenger 1000 nye bussjåfører årlig dersom målene om økt kollektivvekst skal nås. Vi er ikke i nærheten av å dekke dette behovet.

Mastersyken
Mange unge i dag ønsker å ta bachelor- og mastergrad, men det er ikke nødvendigvis denne kompetansen som er etterspurt i arbeidsmarkedet. En generell oppfatning har vært at man må ta en mastergrad for å skille seg ut i mengden av arbeidstakere med bachelorgrad. Men har samfunnet behov for alle masterutdanningene? NHO mener at for mange tar lange utdanninger de ikke har bruk for, og at det i dag utdannes for få med fag- og svennebrev. Et av områdene det ikke utdannes tilstrekkelig mange til, er transportsektoren.

Mangler 700 bussjåfører
Mens vi trenger 1000 nye bussjåfører årlig, utdannes det kun 300. I tillegg er det mange av dagens bussjåfører som snart skal gå av med pensjon. Dette innebærer at det er mangel på ca. 700 bussjåfører årlig. Mangel på sjåfører kan begrense mulighetene for å bygge ut kollektivnettet, noe som igjen gjør det vanskelig å nå målene om økt kollektivvekst.

Jon Stordrange, leder for NHO Transport vil at flere unge bør tenke alternativt og ta yrkesfag og satse på yrker som f.eks. bussjåfør som er et sikkert og ansvarsfullt yrke. En stor fordel med yrkesrettet utdanning, er at du kommer deg raskt ut i arbeid. Gjennom å ta yrkesrettet utdanning som er etterspurt, er du så godt som garantert jobb etter endt utdanning.

Løyvekurs for person- og godstransport

Mange bransjer og yrker har behov for korte, praktiske utdanninger. Derfor jobber NKI hele tiden med å skreddersy nettstudier og kurs som gir deg konkret kunnskap som er klar til bruk. NKI har et bredt tilbud av aktuelle yrkesrettede utdanninger.

Løyve er en offentlig godkjenning for å drive yrkestransport av gods- og person i- og utenfor rute. Det er Statens vegvesen som stiller kompetansekravene, og det stilles krav til faglig kompetanse, økonomi og vandel. NKI Nettstudier tilbyr løyvekurs for person- og godstransport. Kurset er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanning og er obligatorisk for deg som skal søke løyve. Bestått eksamen er godkjent som dokumentasjon på teoretisk utdanning. Kurset kan tas som nettstudier, brevkurs og noen steder også som klasseromsundervisning. Dette gjør at disse studiene lett kan tilpasses den enkeltes behov, og at det går å kombinere med jobb og familieliv.

Kilde: www.nho.no

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudierble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kurs. NKI har årlig rundt 10 000 studenter og tilbyr mer enn 330 studiemuligheter innen de fleste fagområder. NKI er levende opptatt av god nettpedagogikk og jobber kontinuerlig med tilrettelegging av best mulig fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder.

Contacts


Subjects


Nettstudier Nki. Transportløyve Nki nettstudier