PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/norge-beh%C3%B8ver-mer-helsepersonell-med-%C3%B8kt-kompetanse-18253

Norge behøver mer helsepersonell med økt kompetanse

Press release juni 13, 2014 Fagskoleutdanning Helsefagskole Fagskole NKI Helsefag Kurs Nettstudier Studier Nki nettstudier

I 2035 vil Norge ha en underdekning på nær 57.000 helsefagarbeidere. For å møte de kommende behovene krever det at det utdannes langt flere helsefagarbeidere enn det gjør i dag.

Underdekning på helsefagarbeidere
I 2035 vil Norge ha en underdekning på nær 57 000 helsefagarbeidere, og vi trenger 20.000 nye helsefagarbeidere allerede de neste 8 årene (”Trenger flere helsefagarbeidere” – Helsedirektoratet, 10.04.2012).

Etter at samhandlingsreformen ble innført 01.01.12, stilles det stadig høyere krav til økt kompetanse i kommunene. I årene fremover legges det opp til flere dagbehandlinger og kortere liggetid på sykehusene, noe som vil føre til at oppfølging og informasjon i større grad vil utføres av kommunehelsetjenesten. I en undersøkelse som nylig ble gjennomført av Norsk Sykepleierforbund, kommer det frem  at fagkompetansen i kommunene ikke er tilstrekkelig for at samhandlingsreformen skal lykkes. Det pekes på at det krevers flere helsefagarbeidere og sykepleier, samt et behov for økt kompetanse blant de ulike yrkesgruppene for å kunne gjennomføre reformen .

Fagskoleutdanning innen helsefag
NKI Nettstudier tilbyr nå godkjente fagskoleutdanninger innen blant annet kreftomsorg, demensomsorg og psykisk helsearbeid som nettstudier. Utdanningene finansieres med tilskudd fra Helsedirektoratet, og er derfor helt gratis for studentene. - Studiene er aktuelle for blant annet omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, personer med fagbrev i helsefag fra videregående skole og ufaglærte som har realkompetanse, sier Wenche Halvorsen Administrerende direktør hos NKI Nettstudier. Fagskoleutdanning bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i helsesektoren, og kan gi høyere lønn og bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger. De fire fagskolene NKI tilbyr representerer en ettertraktet spisskompetanse og er et direkte kompetansehevende tiltak. Utdanningen er nettbasert. Ved å ta utdanningen som nettstudium, i kombinasjon med praksis på egen arbeidsplass, kan studentene ta en fullstendig fagskoleutdanning uten å måtte ta permisjon fra jobben.


Opptak gjøres fortløpende, og mer informasjon om gratis fagskoleutdanning innen helsefag finner du på NKIs nettsider.

- Det å velge å ta en utdanning innen helse- og omsorgssektoren vil by på mange ulike utfordringer, men spennende utfordringer! En dag er ikke lik en annen og du blir aldri arbeidsledig, sier Vibeke Elsmark, Fagsjef Helsefag ved NKI Nettstudier.

Om NKI Nettstudier

NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. 

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Følg NKI på blogg
Følg NKI på Facebook
Følg NKI på LinkedIn

Contacts


Subjects


Fagskoleutdanning Helsefagskole Fagskole NKI Helsefag Kurs Nettstudier Studier Nki nettstudier