PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/ni-av-10-kan-ikke-f%C3%B8rstehjelp-p%C3%A5-barn-13761

Ni av 10 kan ikke førstehjelp på barn

Press release juni 13, 2012 Young

Er dine førstehjelpskunnskaper utgått på dato? Nordmenns kunnskaper om førstehjelp på barn vil sjelden eller aldri redde liv. En undersøkelse utført av Codan Forsikring i samarbeid med Norsk Luftambulanse viser at seks av 10 mener at deres førstehjelpskunnskaper er meget dårlige, dårlige eller middels dårlige.

Codan Forsikring barn

I praksis vil sannsynligvis bare nærmere 10 % kunne utføre førstehjelp på et nivå som faktisk vil gjøre en forskjell innen ambulansepersonell dukker opp. Førstehjelp er nemlig ferskvare, og må vedlikeholdes jevnlig.

- Dette er urovekkende tall, når man tar i betraktning hvor mange som daglig, eller jevnlig har omsorg for barn. I en alvorlig situasjon er de første minuttene de viktigste, og kan avgjøre om du redder noen du er glad i, sier Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef i Codan Forsikring.

Førstehjelp på barn har små forskjeller fra førstehjelp på voksne, for eksempel når det gjelder hjerte- og lungeredning, og evnen til å redde liv kan ligge nettopp i den lille forskjellen. Men Codan-undersøkelsen er altså dårlig nytt for både barn og foreldre, om akutt behov for førstehjelp på barn skulle oppstå (1):

 • Seks av 10 oppgir at deres førstehjelpskunnskaper er meget dårlige, dårlige eller middels dårlige. Av disse har halvparten hjemmeboende barn.
 • Kun fire av 10 svarer riktig på anbefalt forhold mellom antall brystkompresjoner og antall innblåsinger (30 kompresjoner – 2 innblåsinger) på barn. Blant de som svarer riktig, er det en klar overvekt av personer mellom 30-49 år. Dette er også gruppen som har størst andel av hjemmeboende barn.
 • Kun én av 10 har vært på førstehjelpskurs for barn det seneste året – halvparten av oss har aldri vært på førstehjelpskurs for barn.

Praktisk øvelse avgjørende

På tross av at fire av 10 svarer riktig på et teoretisk spørsmål om førstehjelp, er det noe helt annet når sitasjonen først rammer. I praksis vil sannsynligvis bare nærmere én av ti kunne utføre førstehjelp på et nivå som faktisk vil gjøre en forskjell innen ambulansepersonell dukker opp.  

- Førstehjelpskunnskap er ferskvare. Er det mer enn ett år siden du gjennomgikk kurs eller annen praktisk opplæring i førstehjelp, vil kunnskapene være nær ubrukelige i en ”skarp” situasjon, sier spesialrådgiver Aage W. Karlsen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. - Men en veiledet kontakt med medisinsk nødtelefon 1-1-3, vil kunne bringe «glemte» kunnskaper tilbake, så all opplæring vil selvfølgelig være nyttig, fremhever han.

Nå nærmer også badesesongen seg for fullt. Erfaringen er dessverre at ulykker skjer i og ved vann hver eneste sommer. Tall fra Folkehelseinstituttet (2) viser at det er store barn og ungdommer i alderen 10 - 20 år som totalt sett skader seg oftest. Hjemmeulykker, skole-, og fritidsulykker dominerer, og særlig for de minste barna oppstår det flest skader i hjemmet.

Man anbefaler derfor skreddersydde førstehjelpskurs for alle med omsorg for barn — med oppfrisking minst én gang i året. Undersøkelsen viser at det hersker stor forvirring om hva som er riktig når uhellet er ute. Anbefalt praksis endres også jevnlig, etter hvert som ny kunnskap kommer til.

- Det kan være så lite som skal til for å redde et liv. Du må bare vite hva! Jo mer du vet og jo raskere du kan reagere i en krisesituasjon, jo større er sjansen for at redningsmannskapet lykkes med sin innsats når de kommer til skadestedet, sier Karlsen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Slik kan du redde liv:

 • Lær deg førstehjelp! Sekundene teller hvis ulykken først er ute.
 • Inntreffer ulykken, og du ringer 113, vil de spørre hvor du er. Last ned appen Hjelp 113-GPS for nøyaktig posisjon: http://itunes.apple.com/no/app/hjelp-113-gps/id363739748?mt=8
 • Ikke stå handlingslammet og se på – begynn livreddende førstehjelp.
 • Aldri, aldri, aldri la små barn bade uten tilsyn! Barn kan drukne selv på 10 cm dypt vann.

Førstehjelp på barn er for det meste likt førstehjelp på voksne. En viktig forskjell med barn er å starte med 5 innblåsinger før hjertekompresjoner. Dette fordi barn som regel er tomme for luft i lungene. Her er rådene dersom du kommer i en situasjon der et barn er livløst: 

 1. Rist i barnet og sjekk om det reagerer.
 2. Hvis ikke: Bøy hodet bakover, legg øret og kinnet ned for å se og høre etter bevegelse eller pust. Rop på hjelp og få varslet 113.
 3. Er barnet bevisstløst og ikke puster: Start med fem innblåsninger, deretter 30 brystkompresjoner. Brystkassen skal trykkes 1/3 ned på barn. Kompresjonene gjøres i et tempo som tilsvarer 100 repetisjoner i minuttet.
 4. Så fortsetter du med to innblåsninger og 30 kompresjoner, to innblåsninger, 30 kompresjoner osv.
 5. Hold dialogen med 113 og fortsett til ambulansepersonell kommer.

Kilde: Stiftelsen Norsk Luftambulanse / VG.

For mer informasjon, kontakt:

Codan Forsikring
Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef
+47 94 52 44 96
[email protected]

Norsk Luftambulanse
Aage W. Karlsen
Spesialrådgiver
+47 91395245
[email protected] 

Siv Tonje Solfjeld
Kommunikasjonssjef
+47 913 58 541
[email protected]

OmCodanForsikring
Codan Forsikring er en utfordrer på det norske markedet med i underkant av 3 % markedsandel. Selskapet har vært etablert i Norge siden 1937 og tilbyr alle typer skadeforsikringer til privat- og næringslivsmarkedet.

På privatmarkedet tilbyr vi blant annet bilforsikring, reiseforsikring, barneforsikring og gratis forsikring for gravide. For næringslivet tilbyr vi blant annet helseforsikring, eiendomsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring, forsikring av næringsbiler og fornybar energi.

Codan i Norge er en filial av det danske Codan-konsernet der Trygg-Hansa i Sverige inngår. Selskapet eies av britiske RSA Group, som er at av verdens største forsikringskonsern. RSA er børsnotert på LSE og har en Arating hos Standard & Poors. Mer info på:www.codanforsikring.no

 

(1) Undersøkelse utført av NorStat for Codan Forsikring, mars 2012.
(2) Folkehelseinstituttet: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:50089::1:5647:34:::0:0

Contacts


Subjects


Young