PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/naf-velger-codan-12886

NAF velger Codan

Press release januar 4, 2012 Motor & Transport

Norges Automobil Forbund (NAF) har valgt å innlede et langsiktig samarbeid med Codan Forsikring. Avtalen som nylig er signert gjelder forsikring av NAFs kollektive veihjelpsdekning.

CODAN REN RGB POS LO

NAF er Nordens største medlems- og interesseorganisasjon med over 500.000 medlemmer. Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem.

- NAF er en solid organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag som går ut på å gjøre Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i. At NAF nå velger å bruke Codan til forsikring av sin kollektive veihjelpsdekning, understreker Codans rolle som utfordrer i markedet, sier direktør for Codan Privat, Stefan Langva. 

Avtalen mellom NAF og forsikringssekselskapet Codan gjelder i første omgang for tre år fra 1. januar 2012, men intensjonen fra begge parter er et langsiktig samarbeid.

- Vi valgte Codan etter en bred anbudsrunde og grundig vurdering av de ulike tilbudene. Codan er en profesjonell og svært solid forsikringsaktør med lang erfaring innen forsikring og skadeforebygging. Dette gjør oss trygge på at vi har valgt den beste forsikringsleverandøren sier finansdirektør i NAF, Per Øyvind Olsen.

- Vi er stolte over at NAF har valgt Codan. Vi vant på kvalitet i alle ledd av innsalgsprosessen og vårt omfattende skadeforebyggingsarbeid på skandinavisk nivå. Codans skadestopp-program etter svensk modell byr eksempelvis på mange muligheter, sier Kjersti Figenschou, leder for forretningsutvikling i partnerkanalen hos Codan.

Trygg-Hansa har drevet programmet SkadeStop siden 1985 i den hensikt å forebygge trafikkrelaterte skader for yrkessjåfører. Gjennom programmet analyseres skaderesultater, trafikkholdninger, kjøretøy etc. og et skadeforebyggende program legges opp sammen med kunden. Programmet bevisstgjør og lærer opp yrkessjåfører og transportbedrifter i blant annet skadereduserende atferd og miljøvennlig kjøring.

For mer informasjon, kontakt:
Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef 
Codan Forsikring
Mobil: +47 94 52 44 96
E-post: [email protected]

Om Codan Forsikring
Codan Forsikring er en del av Skandinavias tredje største forsikringsselskap og tilbyr skadeforsikringer til både privat- og bedriftsmarkedet, blant annet gunstige bilforsikringer som ansvarsforsikring, delkasko og kasko.

Forsikringskonsernet Codan tilbyr forsikringer primært gjennom nasjonale varemerker som Codan i Danmark og Norge og Trygg-Hansa i Sverige, men drives av en nordisk organisasjon som er tett forankret med det globale forsikringskonsernet RSA. Codan-konsernet er 100 % eiet av RSA og Codan er i dag en viktig hjørnestein i det internasjonale forsikringskonsernet med ca. 20 millioner kunder i flere enn 130 land. RSA har mer enn 22.000 medarbeidere fordelt på 28 land over hele verden.  

 

Contacts


Subjects


Motor & Transport