PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/naboen-utleie-styrker-forretningen-med-fl%C3%A5testyring-i-mindre-maskiner-21405

Naboen Utleie styrker forretningen med flåtestyring i mindre maskiner

Press release juni 25, 2015

Flåtestyring er kommet ned til et prisnivå hvor tilbakebetalingstiden har blitt kortere selv for mindre utstyr – som lifter, minigravere og platevibratorer. Det har Naboen Utleie tatt konsekvensen av.

MTU CUB1k NO

Hittil har flåtestyring i stor grad blitt brukt til å sikre forbedret utnyttelse av store entreprenørmaskiner og lifter. Nå spres teknologien for alvor også til mindre maskiner.

Utviklingen innen for flåtestyringssystemer har redusert den vanlige tilbakebetalingstiden for hver enkelt enhet til mellom fire og seks måneder. Nå kan det også lønne seg å montere enhetene på mindre maskiner som lifter, minigravere og platevibratorer. For maskinutleiere, entreprenører, kommuner og industrivirksomheter lønner det seg derfor nå å benytte flåtestyring i en enda større del av maskinparken.

– Flåtestyring betyr at vi får en bedre overblikk over maskinparkens aktiviteter samt plassering. Det gjør planleggingen enklere og forbedrer utnyttelsesgraden og fleksibiliteten. En annen fordel er at vi effektivt kan styre tjenester og vedlikeholdelse. Til sammen betyr det en tilbakebetalingstid på få måneder, også når det gjelder mindre maskiner, sier Jone Ølberg, utleiesjef hos Naboen Utleie, som nå bruker flåtestyring i en mye større del av maskinparken enn tidligere.

 

Større bruk enn tidligere

Trackunit A/S er blant de ledende leverandørene av flåtestyring til maskiner. Blant kundene finner man flere av de største europeiske utleierne av maskiner, og bedriften opplever at betydelig flere små maskiner blir utstyrt med telematikk.

– Det er helt klart at kundene i dag bruker produktene våre i flere typer maskiner enn før, og behovet drives av at man erkjenner fordelene ved flåtestyring. Samtidig ser vi at løsningene brukes innenfor flere bransjer, som for eksempel renoveringssektoren og tjenesteytende bedrifter med mobile medarbeidere, forklarer Atle Jensen, som er Country Manager for Norge.

Brukeridentifikasjon gir større fleksibilitet

Trackunit flåtestyring kombineres ofte med brukeridentifikasjon hvor det kreves ID-kort eller en PIN-kode for å få tilgang til den enkelte maskinen. Dermed er det enklere å fakturere forskjellige kunder basert på deres faktiske, individuelle bruk, for eksempel ved ubemannede depoter på store byggeplasser der flere operatører bruker maskinene. På den måten har man alltid kontroll over hvem som bruker utstyret og hvor lenge de bruker det.

Trackunit A/Shar siden 2003 utviklet og produsert flåtestyringsløsninger til maskinbransjen. Produktporteføljen spenner fra brukeridentifikasjon og simpel GPS-sporing til avanserte CAN bus-løsninger samt komplette styrings- og optimeringskonsepter til store flåter. Trackunits produkter og tjenester selges globalt via datterselskaper og partnere, og benyttes i over 100.000 maskiner og kjøretøy på verdensplan.www.trackunit.no

Contacts