PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/n%C3%A5-vil-regjeringen-innf%C3%B8re-studiepoeng-for-fagskolestudier-23612

Nå vil Regjeringen innføre studiepoeng for fagskolestudier

Press release april 21, 2017 Studiepoeng Nettstudier Fagskole Fagskoleutdanning Fagskolepoeng Nki nettstudier

Stortingets utdanningskomite la tirsdag frem en innstilling til regjeringens forslag om å styrke fagskolene. Komiteen går inn for at fagskolene skal bytte ut dagens fagskolepoeng med studiepoeng. Dette vil gi nye muligheter for fagskolestudenter.

Ønsker å gi fagskolene et løft
Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet. I stortingsmeldingen som ble lagt frem på tirsdag, kommer de med flere konkrete tiltak for å få til dette. Tiltakene skal bidra til å bedre utdanningskvaliteten og finansieringen av fagskoleutdanningene i tillegg til å styrke fagskoleutdanningens posisjon i utdanningssystemet. Fagskolenevil få høyere status, og bli bedre kjent, ved at man likestiller utdanning fra fagskole med utdanning ved høyskole/universitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Norge har i dag mer enn 94 fagskoler med til sammen over 15.000 studenter, men yrkesrettet utdanning er ikke godt nok kjent blant folk flest.

Fagskoleutdanning har et omfang på et halvt til to studieår, og er på nivået etter videregående opplæring. Dette er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Fagskole er et spennende tilbud som gir yrkesrettet kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Du lærer å kombinere teori og praksis ved å arbeide med virkelighetsnære oppgaver. Fagskolene bør få mye større plass i utdanningssystemet, og gjennom å gi studenter ved fagskolene samme plikter og rettigheter som andre studenter, vil fagskolene få en høyere status enn de har i dag. 

Utdanningskomiteen, som har medlemmer fra regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, samt Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Venstre og KrF, går inn for at fagskoleutdanning heretter skal kalles «høyere yrkesfaglig utdanning». Komiteen mener også at innføring av studiepoeng vil bidra til å skape et mer helhetlig utdanningssystem og gi fagskolene en tydeligere plass i utdanningssystemet. Det vil også gjøre fagskoleutdanning til en tydeligere yrkesfaglig karrierevei. Gode overgangsordninger mellom fagskoler og høyskole og universitet, vil gjøre det lettere for studenter å gå videre og bygge videre på fagskoleutdanningen om de ønsker det.

– Det er et gjennomslag for studentene at den høyere yrkesfaglige utdanningen vår nå anerkjennes på lik linje med høyskole- og universitetsutdanning. Samtidig er det viktig at den beholder sin kvalitet som arbeidsnær og relevant for jobbmarkedet, sier Silje Kjørholt, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter. Organisasjonen setter også pris på at det stilles krav til yrkeserfaring i fagmiljøet på skolen, og at studentene får lik rett til velferdstjenester i studentsamskipnader.

Fagskole hos NKI Nettstudier
Med mer enn 1000 fagskolestudenter, er NKI Nettstudier Norges største fagskole. - For NKI Nettstudier er fagskole et svært viktig satsningsområde, og vi er stolte av å kunne si at vi er den leverandøren som kan tilby flest fagskoler på nett, sier Wenche Halvorsen, administrerende Direktør i NKI Nettstudier. – Vi tror at fleksibiliteten som nettstudier åpner opp for, gjør at mange flere får mulighet til å få seg en utdanning som åpner opp for nye jobbmuligheter, avslutter hun.

Kilder: www.regjeringen.no og www.fagskolestudent.no  

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kurs. NKI har årlig rundt 10 000 studenter og tilbyr mer enn 330 studiemuligheter innen de fleste fagområder. NKI er levende opptatt av god nettpedagogikk og jobber kontinuerlig med tilrettelegging av best mulig fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder.

Contacts


Subjects


Studiepoeng Nettstudier Fagskole Fagskoleutdanning Fagskolepoeng Nki nettstudier