PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/n%C3%A5-kan-helsepersonell-f%C3%A5-gratis-fagskoleutdanning-16062

Nå kan helsepersonell få gratis fagskoleutdanning

Press release juni 27, 2013 Education

Det er et stadig økende behov for helsefagarbeidere. Nå kan du ta godkjente fagskoleutdanninger innen helsefag, og du trenger ikke å betale ett øre for det!

Mangel på faglærte i kommunene
I fjor anslo Helsedirektoratet at det i 2035 vil være en underdekning på nær 57.000 helsefagarbeidere, og at vi trenger minst 20.000 nye helsefagarbeidere i løpet av de neste 8 årene. (”Trenger flere helsefagarbeidere” – Helsedirektoratet, 10.04.2012)

Samhandlingsreformen førte til at mye av ansvaret for blant annet kreftomsorg, demensomsorg og psykisk helsearbeid, som tidligere ble håndtert av fylkessykehusene, nå er overlatt til de enkelte kommunene. Dette skaper et stort behov for faglærte i den enkelte kommune som blant annet krever lokale kreftkoordinatorer og demensteam.

Fagskoleutdanning innen helsefag
NKI Nettstudier tilbyr nå godkjente fagskoleutdanninger innen blant annet kreftomsorg, demensomsorg og psykisk helsearbeid som nettstudier. Utdanningene finansieres med tilskudd fra Helsedirektoratet, og er derfor helt gratis for studentene. - Studiene er aktuelle for blant annet omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, personer med fagbrev i helsefag fra videregående skole og ufaglærte som har realkompetanse, sier Wenche Halvorsen Administrerende direktør hos NKI Nettstudier. Fagskoleutdanning bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i helsesektoren og kan gi høyere lønn og bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger.

Ved å ta utdanningen som nettstudium, i kombinasjon med praksis på egen arbeidsplass, kan studentene ta en fullstendig fagskoleutdanning uten å måtte ta permisjon fra jobben.

Opptak gjøres fortløpende og interesserte kan henvende seg til NKI Nettstudier eller gå inn på nki.no. Mer informasjon om gratis fagskoleutdanning innen helsefag finner du på NKIs nettsider.

Nettstudier, et godt alternativ
Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell stedbasert utdanning. Nettstudenter jobber ikke alene, de har kontakt med personlige veileder ved skolen, faglærere og andre studenter. Dette er en enkel og tidsriktig måte å kommunisere på, og noe de fleste allerede kjenner til gjennom sosiale media.

Om NKI Nettstudier
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. 

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Contacts


Subjects


Education