PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/n%C3%A5-kan-du-studere-webdesign-via-nettstudier-18157

Nå kan du studere webdesign via nettstudier

Press release mai 23, 2014 Webdesign Nki nettstudier Nettstudier

Vi er stadig mer på nett fra flere forskjellige plattformer. Dette øker kravene til nettsiders funksjonalitet og brukervennlighet. Dette skaper igjen et økt behov for webdesignere som kan skape disse sidene.

Økende behov for brukervennlige nettsider
Folk flest blir mer og bevisste på at webløsninger skal være brukervennlige, og at de fungerer optimalt på tvers av alle flater. Mange bedrifter har fortsatt nettsider som ikke fungerer optimalt fra mobile enheter, og flere nettbutikker er nærmest umulige å handle fra på mobil. Stadig flere bedrifter ønsker nå å utvikle nettsider med gode brukeropplevelser for å møte de økte kravene, og dette skaper et økende behov for webdesignere. 

Webdesign
NKI Nettstudier lanserer nå et nytt studium i webdesign.Studiet er på høgskolenivå og gir studentene 60 studiepoeng. Webdesign gir en grundig innføring i design og utvikling av funksjonelle nettsider med særlig vekt på brukervennlighet.

Sentrale tema inkluderer designprosessen, samspillet mellom menneske og maskin, design for mobile grensesnitt, brukskvalitet, prototyping, testing og evaluering, effektmåling, utvikling av dynamiske nettsider og webapplikasjoner. Du lærer også om forbrukerpsykologi knyttet til netthandel.

Nettstudier
Webdesignstudiet er en del av NKIs brede utvalg av nettstudier. Nettstudier seiler opp som et fullgodt alternativ til annen mer tradisjonell utdanning, og blir stadig mer populært. - NKI Nettstudier tilbyr utdanning innen en rekke fagområder og nivåer, og friheten til å studere når og hvor du vil, gjør denne studiemetoden veldig attraktiv, sier Wenche Halvorsen, Administrerende Direktør hos NKI Nettstudier.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. 

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Følg NKI på blogg
Følg NKI på Facebook
Følg NKI på LinkedIn

Contacts


Subjects


Webdesign Nki nettstudier Nettstudier