PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/morgendagens-ledere-velger-en-mini-mba-fra-probana-22590

Morgendagens ledere velger en Mini MBA fra PROBANA

Press release mai 19, 2016 Mini MBA Lederutvikling Kursforløp Selvstudie Probana E-læring Kompetanse Fleksibilitet Morgendagens ledere

Hos PROBANA har vi skåret utdannelsene inn til benet, både når det gjelder pensum, økonomi og tidsforbuk. Teoriene og verktøyene som inngår i pensum er valgt på bakgrunn av deres relevans og anvendelighet. Kursforløpet er lagt opp med fokus på å gi deltakerne fleksibilitet. Borte er dermed tanken om at du skal sitte på skolebenken hver onsdag i flere år. I stedet tilbyr PROBANA e-læring, komprimerte tekster og en prispolitikk som ikke belaster virksomhetens økonomi.

På vår liste med undervisere står landest dyktigste professorer, konsulenter, HR direktører, direktører, revisorer m.fl. Underviserne har mange års erfaring fra arbeidslivet, det gjør vår Mini MBA effektiv da fokuset på koblingen mellom teori og praksis gjør at den kan brukes i praksis.

PROBANAs Mini MBA er preget av moderne fag som psykologi. Alle våre undervisere er valgt på bakgrunn av idealet om at lederutdannelse i dag ikke bør være hva den var for tjue år siden. De fleste ledere i dag har et godt teoretisk fundament når det gjelder økonomi, strategi og ledelse. Derfor etterspør ikke ledere kunnskap på kun disse feltene, men også innen de verktøy som gavner dem i deres daglige ledelse. Deriblant psykologi som hjelper når det gjelder ledelse av medarbeidere, utvikling og forhandling. Samt verktøy innen kommunikasjon, konflikthåndtering og personlig utvikling som gir fokus og styrke i det personlige lederskapet. Som også er en forutsetning for all annen ledelse.

 Hvem tar en Mini MBA?

Hos PROBANA Business School har vi deltakere fra hele landet og alle bransjer. Våre kursdeltakere kommer fra både offentlig sektor, så vel som fra landets store og små virksomheter. Vår Mini MBA retter seg hovedsakelig mot mellomledere, ledere, direktører, avdelingsledere og konsulenter, men også deg som går med en lederspire i magen og søker et kompetanseløft gjennom et profesjonelt kursforløp.

Hos PROBANA tar vi utgangspunkt i arbeidslivets virkelighet. Vår undervisning er en kombinasjon av selvstudie foran egen datamaskin og intensive kursdager. På kursdagene står deltakerne ansikt til ansikt med hverandre og underviseren. Det gir en unik mulighet for nettverksbygging, samt til å drøfte egne erfaringer med ledelse med de andre deltakerne og underviseren.

Det er nettopp det effektive og målrettede kursforløpet som har fått mer enn 8.000 ledere fra en rekke av Nordens største og mest annerkjente virksomhet i spissen til å velge PROBANAs Mini MBA når de skal gi deres ledere et kompetanseløft. Se www.probana.no

E-lærings delen av utdannelsen sikrer deg tilgang til den grunnleggende kunnskapen du skal ha på plass innen du møter opp på kursdagene. Det geniale med det er at du selv kan selektere og gå i dybden med de områdene du har behov for.  

Det fine er også at du uansett om du er ute og reiser, på hytta eller sitter på kontoret og venter på et møte, kan logge deg inn på utdannelsesplattformen. Mange åpne lederutdannelser glemmer at deltakerne har ulikt utgangspunkt og grunnkunnskap. Derfor ber vi alle nye deltakere fylle ut en kompetanseprofil, som kartlegger din bakgrunn, interessefelt og forventinger til kursforløpet. Kompetanseprofilen er dermed din og underviserens garanti for at du skal klar å følge med i undervisningen, og at du har peilet deg inn på den rette utdannelsen. Les mer på www.probana.no 

Gjennom vårt e-læringsprogram får du tilgang på kunnskapen du behøver for å kunne forberede deg til våre tettpakkede kursdager, hvor fokuset er effektiv utvikling av dine kompetanser. Det bidrar også til at undervisningen på kursdagen blir svært intens og lærerik. Da du har gjort forberedelsene, så underviseren kan fokusere mer på koblingen mellom teori og praksis, fremfor traus gjennomgang av teori. Hos Probana kan du få en utdannelse, som flytter deg og dine kompetanser i et intenst forløp, som stiller krav til egen disiplin og ambisjoner.

Hos PROBANA utdanner vi morgendagens ledere. Les mer på www.probana.no

Subjects


Mini MBA Lederutvikling Kursforløp Selvstudie Probana E-læring Kompetanse Fleksibilitet Morgendagens ledere