PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/morgendagens-ledere-21549

Morgendagens ledere

Press release august 18, 2015 Ledelse og kommunikation Ledelse

- Med fingeren på pulsen

HandStopparDominoeffekt

I den travle hverdagen vi lever i, så overveier mange om der overhodet er tid til en videreutdannelse. Ikke minst når videreutdannelsen er en Mini MBA, hvor fagligheten og nivået er tårnhøyt og naturlig nok krever tid. Det har vi i Probana tatt høyde for. I flere år har vi hatt stor suksess med å skreddersy interne utdannelsesforløp til landets største private og offentlige virksomheter. Vår suksess skyldes i stor grad, at vi nøye tilrettelegger og utvikler vår Mini MBA etter våre deltagers ønsker og behov. Vi vet at en travel hverdag krever tilrettelegging. Vi vet at man som leder er nødt til å etterutdanne seg parallelt med oppgaveløsningen på jobben.

Døgnet har kun 24 timer. Det merker de fleste i en travel hverdag – særlig ledere. Det handler derfor om å utnytte sin egen og teamets tid mest mulig effektivt, uten at gå på kompromiss med kvaliteten. Med en Mini-MBA fra Probana tilegner man seg de nyeste verktøyene for å få den daglige driften til å kjøre i rett tempo, samtidig som at overblikket bevares og fremdriften sikres. Les mer på probana.no.

Learning while doing

Hos Probana ser vi en tendens til at virksomheter er mest interessert i de videreutdannelsene og kursene som understøtter virksomhetens strategiske mål. Det gjelder både i den offentlige og private sektoren. Det er en øvelse å holde butikken kjørende, mens medarbeiderne videreutdanner seg og reiser på kurser rundt om i landet. Den daglige driften blir derfor oftest prioritert høyere enn den enkelte leder og medarbeiders faglige utvikling. Det er en stor feil. Forbrukerne etterspør mer, eksporten stiger og konkurransen spisser derfor til. Det betyder at norske virksomheter ikke bare skal levere til et oppvåknet marked. Norske bedrifter skal levere til et norsk og internasjonalt marked med stigende konkurranse. Det krever ledere med fingeren på vekstpulsen og oppkvalifiserte kompetanser til å styre skuta. Med andre ord, ledere som er videreutdannet til å håndtere en bedriftshverdag i femte gir. Les mer på probana.no.

Det handler derfor om å finne en løsning som matcher behovet mellom utdannelse og hverdagen på jobben. Her går utviklingen i retning av en mer praktisk tilgang til videreutdannelse, hvor man i stedet for kurser i tradisjonell forstand blir utdannet gjennom undervisningssesjoner arbeidsplassen. Om bedriften ønsker det kan Probana også tilrettelegge utdannelsen etter bedriftens behov. Innholdet kan i enkelte tilfeller tilpasses virksomhetens helt konkrete behov og forretningsmål. Med en virksomhetsintern løsning skaper vi på den måten en direkte og tydelig kobling mellom de oppgavene og utfordringer som medarbeiderne møter i deres hverdag og de konkrete ledelsesverktøyene og -inputs som de har behov for.

Vi hører ofte fra de mange virksomhetene, som år etter år sender sine ledere på vår Mini MBA, at styrken i videretdannelse ligger i miksen mellom teori og praksis. Man kan ikke bli en god leder kun ved å lese en bok. Og man kan heller ikke bli det hvis man utelukkende henter inspirasjon fra hverdagen. Å utvikle og videreutvikle ledere handler om å kombinere teori med praksis. Det fokuset vil du også finne i Mini MBA’en. Les mer på probana.no.

Felles løsning – faglig og kulturelt fordelaktig

Hos Probana vet vi gjennom erfaring at det ofte er en fordel om flere ledere og medarbeidere fra samme bedrift eller organisasjon deltar på den samme videreutdannelsen. Deltagelse fra samme virksomhet kan sikre et sterkt fundament for den senere oppgaveløsningen. Ikke bare får medarbeiderne de samme kompetansene, men kan også i det fremtidige arbeide styrke hverandre gjennom kunnskapsdeling og felles forståelse. Samtidig får virksomheten også styrket sin interne kommunikasjon, det interne samarbeide og den interne kulturen gjennom den felles læring. Les mer på probana.no.

Det er bruk for velutdannede og kompetente medarbeidere her i Norge. Mennesker som kan arbeide sammen i faste team og på kryss og tvers av avdelinger og landegrenser. De kompetansene får man gjennom vår Mini MBA, som ikke bare er tilpasset virksomhetens interne behov, men også virksomhetens eksterne ytelse. Les mer om mulighetene på probana.no.

Subjects


Ledelse og kommunikation Ledelse