PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/mobil-like-farlig-som-promille-bak-rattet-14239

Mobil like farlig som promille bak rattet

Press release september 28, 2012 Motor & Transport

Alle vet at man ikke skal kjøre med promille, men få vet at det kan være minst like farlig å bruke mobiltelefon mens man kjører.

Mobilbakrattet

Selv om forbudet mot å snakke i håndholdt mobil kom allerede i 2000, innrømmer fremdeles 35 prosent av norske bilførere at de snakker i mobil uten handsfree mens de kjører. Verst er det på Sørlandet, der mer enn halvparten innrømmer at de synder mot dette forbudet. Dette kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av Infact, på vegne av Codan Forsikring.

Det britiske forbrukermagasinet Which? gjennomførte nylig en simulatortest som viste at sjåfører med 0,8 i promille fikk nedsatt oppmerksomheten med 11 prosent, mens reduksjonen i oppmerksomhet var 19 prosent ved å snakke i mobiltelefon med eller uten handsfree. Testpersonene opplevde utrolige 79 prosent tap av oppmerksomhet når de skrev sms mens de kjørte.

- Hver gang du kikker på telefonen din, tar du oppmerksomheten fra veien i 1,4 sekunder. Dette betyr at hvis du kjører i 60 km/timen går du glipp av hele 22 meter av veien du kjører på. Vår undersøkelse viser at halvparten av bilførere under 30 år sender og leser sms mens de kjører. Dette skaper potensielt livsfarlige situasjoner hver eneste dag. Vi har i dag ingen statistikk på hvor mange ulykker som skapes av nettopp mobilbruk, men tall fra USA viser at i 2002 omkom nesten 1000 personer i trafikken som følge av mobilbruk. Vi vet også at majoriteten av påkjørsler bakfra skyldes nettopp sjåførens mobilbruk, sier Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef i forsikringsselskapet Codan Forsikring. 

Blant hele befolkningen innrømmer hver fjerde sjåfør at de har sendt eller lest sms mens de kjører. Yngre bilførere er mer tilbøyelige til å bruke mobilen bak rattet. Blant de under 30 sier også hver femte person at de har brukt mobilt internett mens de har kjørt bil. Blant alle aldersgrupper er tallet 10 prosent.

- Det verste av alt er at det jo er helt unødvendig å sende sms mens man kjører! Er det verdt å kjøre ned en fotgjenger for å sende melding om at du kommer sent hjem? Vårt klare råd er derfor: Må du gi en viktig beskjed, kjør til siden, stopp bilen og ring. Mobilbruk bak rattet gjør deg til en uoppmerksom sjåfør og kan skape svært farlige situasjoner i trafikken, sier Mari Bræin Faaberg. 

Video der forbrukermagasinet Which? tester reaksjonsevnen: http://bcove.me/zwmnkkse

Dette sier loven:

§ 1 Førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn 
Fører av motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøringen, med mindre mobiltelefonen under bruken er plassert i eller på en holder som er forsvarlig fastmontert i motorvognen. Holder skal være montert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets originalinnredning.

§ 2 Definisjoner 
I denne forskrift forstås med: 
a) Mobiltelefon: Radioutstyr for kommunikasjon over offentlig nett. 
b) Kjøring: Motorvogn som er i bevegelse. 
c) Bruk av mobiltelefon: Enhver bruk, herunder all betjening av mobiltelefonens tastatur, samtale, mottak av anrop, mottak eller sending av melding eller tekst.

For mer informasjon, kontakt:

Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef

Codan Forsikring

Mobil: +47 94 52 44 96

E-post: [email protected]

Om Codan Forsikring

Codan er et av Skandinavias største forsikringskonsern og tilbyr skadeforsikringer til både privat- og bedriftskunder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. 

På privatmarkedet tilbyr Codan Forsikring blant annet gunstige bilforsikringer med 4 ulike nivåer: ansvarsforsikring, delkasko, kasko og Codans mest omfattende bilforsikring Kasko Pluss.

Codan i Norge er en filial av det danske Codan-konsernet der Trygg-Hansa i Sverige inngår og drives av en nordisk organisasjon som er tett forankret med det globale forsikringskonsernet RSA. Codan-konsernet er 100 % eid av RSA, og Codan er i dag en viktig hjørnestein i det internasjonale forsikringskonsernet med ca. 20 millioner kunder i flere enn 140 land. RSA har ca. 23.000 medarbeidere fordelt på 28 land over hele verden. Mer info på: www.codanforsikring.no

Contacts


Subjects


Motor & Transport