PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/minirenseanlegg-i-kommuner-med-opprydding-i-spredt-avl%C3%B8p-24327

Minirenseanlegg – I kommuner med opprydding i spredt avløp

Press release februar 12, 2018 Minirenseanlegg BioFicient+ minirenseanlegg

Enkel installasjon Nylig installerte vi et nytt minirenseanlegg i Hobøl kommune, en kommune som i over 10 år har hatt fokus på opprydding i spredt avløp. Hobøl var en av foregangskommunene i sin deltakelse i det kjente Morsa-prosjektet.

Bf 5PE mix

Tester tatt i ettertid viser en stor forbedring i vannresipientenes kvalitet i området. Utslipp av fosfor og BOF er betydelig redusert.

I en nylig installasjon i kommunen, ble det valgt et BioFicient+ minirenseanlegg. En enkel og problemfri installasjon. Anlegget er produsert i rotasjonsstøpt PE, er solid samt at rillene på anlegget fungerer som forankring ved tilbakefylling av pukk rundt selve installasjonen. Ikke bare er renseresultatene gode mht BOF (biologisk materiale) og Fosfor - hvor myndighetene krever minimum 90% reduksjon. I tillegg har det state-of-the-art reduksjon av Nitrogen – 0,4mg/l. Nitrogen kan bli et fremtidig krav i Norge slik det er i andre land – Sverige for eksempel.

At anlegget tilbys til kanskje markedets laveste pris, gjør det til en veldig fornuftig investering for sluttkunden.

Entreprenøren lovpriste anlegget ut fra at det var enkelt å installere, lett å håndtere og at det har telskophals. Teleskophalsen medførte at vi ikke hadde behov for halsforlenger. At anlegget er bygd for variable gravedybder var genialt.

Alle våre anlegg driftes av vårt service team som består av egne ansatte samt 2 skolerte eksterne servicemedarbeidere. Kingspan har som filosofi at alle minirenseanlegg skal service’eres med «hjertet». Viktigste med alle minirenseanlegg er at de er driftssikre, har god driftsøkonomi gjennom hele produktets levetid og at det får jevnlig tilsyn og service.

  

For mer info:www.kingspan.com/no

T: 22 02 19 20

E: [email protected]

Subjects


Minirenseanlegg BioFicient+ minirenseanlegg