PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/mennesker-i-vekst-en-virksomhet-i-vekst-22503

Mennesker i vekst - En virksomhet i vekst

Press release april 20, 2016 Videreutdanning Etterutdanning Blended learning Kompetanse Suksess Vekst Opplæring

For å holde følge med utviklingen krever det ny kunnskap, inspirasjon og konkrete verktøy. Og det krever fleksibilitet fra utdanningsinstitusjonen som iscenesetter kompetanseløftet. Forretningsfolk og spesielt ledere behøver fagkunnskap fra øverste hylle, og har ikke tid til å sitte fastspent på en skolebenk. Det er avgjørende at norske bedrifter og ledere ikke står stille, men kontinuerlig utdanner seg til å handle i en global verden med mange krav, regler, metoder og prosedyrer. Som leder i dag skal du ikke bare være i stand til å tenke utenfor boksen - du trenger å tenke utover landegrensene.

Fra tid til annen får vi nysgjerrige spørsmål om hvordan Probana Business School kan vokse så raskt og på så mange fronter, og samtidig ha suksess og gode resultater på bunnlinjen.

Vi synes det er en naturlig nysgjerrighet, når historien er fylt med beretninger om bedrifter med eksport-eventyr hvor leveringsevne og kvalitet plutselig ikke kan holde følge med den raske veksten.

Hos Probana kan vi enkelt holde følge til tross for den raske veksten. På mindre enn fem år har vi vokst fra noen få kurs i København og Århus til et internasjonalt utdannelsesinstitusjon som tilbyr spesialisert videreutdannelse i nesten 20 byer rundt om i verden. I Norge har vi opplevd stor suksess i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Våre pågående kundetilfredshetsmålinger viser at vår vekst holder følge med kvaliteten. Tilfredshetsmålingen er fra studentene og bedriftene som betaler for sine ansattes opplæring. Dersom det er en avkastning på investeringen, så vil pengene raskt flytte på seg til andre steder i bedriften.

Det er ingen stor hemmelighet bak suksessen. For noen år siden oppdaget vi et gap i markedet for etter- og videreutdanning for travle ledere. Det var et behov for opplæring av høyt nivå som gir mer dybde enn en halv eller full dag med kurs. Det var behov for en utdannelse som kan passe inn i en normal arbeidsdag uten å kreve 15-20 timer i uken i flere år. Se http://www.minimba.dk.

Det viste seg raskt stor etterspørsel, og siden da har vi fokusert sterkt på å utvikle denne grunnleggende forretningsideen til bærekraftige kurskonsepter i en rekke fagområder og bransjer - og senere i en rekke land. Vi har nå over 100 ansatte og kontorer i København, Oslo, Stockholm, Helsinki, London, Dubai og New York. Våre ansatte er daglig opptatt med å utvikle virksomheten og tjene studenter, bedrifter og lærere fra noen enkle grunnleggende prinsipper. Disse prinsippene utfordrer mange konvensjoner i etablerte utdanningssystemer. Det vil vi fortsette med fordi vi ser at det fungerer. Les mer her http://www.probana.com/akursuskatalog_norge.asp.

Trening for hode og hender

Det man lærer i Probanas utdannelser skal kunne bli oversatt til daglig praksis umiddelbart. Derfor har vi valgt å utvikle alt undervisningsmateriell for å sikre den rette kombinasjonen av teoretisk vekt og praktiske verktøy. Samtidig sørger våre undervisere for å supplere med aktuelle case-studier og øvelser som setter de nyeste teorier og trender i perspektiv i forhold til deltakernes egne hverdagsliv.

Vi lytter til kundene

Som enhver seriøs tjeneste, lytter vi til våre kunder – både de veldig fornøyde og de få som er mindre fornøyd. Basert på tilbakemeldinger fra kunder justerer vi kontinuerlig eksisterende programmer og utvikler nye som kan møte de stadig skiftende behov for opplæring i landets bedrifter

De dyktigste undervisere

Dyktige og engasjerte lærere er en svært viktig del av Probanas ansikt utad til kundene. Vi har mer enn 100 eksterne forelesere knyttet til de ulike kursene, se http://www.probana.com/aomos.asp.

Alle er anerkjent, verdsatt og ledende myndigheter i sitt felt. Både professorer, konsulenter, advokater, HR-ledere, yrkes psykologer, direktører, forskere, regnskapsførere, kommunikasjon eksperter og andre gir navn til utdanning, og er dermed garantister for den høye kvaliteten. Se eksempler på ulike meninger her: http://www.probana.com/acitat.asp.

Vår suksess måles ikke bare i kvantitet. Det viktigste for en utdannelsesinstitusjon som Probana er at vi alltid leverer samme høye kvalitet, uansett hvor fort veksten er. Derfor evaluerer vi systematisk hver kursmodul, hvor også undervisere blir vurdert og bedømt av deltakere. Slik er vi sikker på å alltid ha de beste undervisere som gir merverdi til undervisning.

Den beste teknologien

Kjernen i Probanas utdannelser er kjent som blended learning, der dialogen med forelesere på de kursdager supplert av e-læringsplattform. Teknologien gir ikke bare studentene tilgang til sin trening døgnet rundt. Det gir også en tett dialog med studentene som samler mange verdifulle data om kundeatferd og behov, som vi bruker til å optimalisere både kursinnhold og markedsføring. Slik kan vi tilby de rette tingene til de rette folkene til rett tid. Les videre http://www.mini-mba.dk

Probana lar kundene forteller om suksessen

I Probana er vi stolte av våre glade og fornøyde kunder. Vi er stolte av at vi leverer akkurat den opplæringen som er nødvendig i en verden som skriker etter kompetanse. Derfor lar vi nå våre kunder dele sine erfaringer med Probanas utdanning til andre travle og erfarne ledere som ønsker et verdifullt kompetanseløft.

Vi har valgt å la våre kunder forteller om sine erfaringer. Se deres video-anbefalinger ved å klikke her

Subjects


Videreutdanning Etterutdanning Blended learning Kompetanse Suksess Vekst Opplæring