PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/markedssjefene-mangler-digital-kompetanse-15072

Markedssjefene mangler digital kompetanse

Press release februar 5, 2013 PR

Aegis Media Norge starter opp et nytt utdanningstilbud for det norske markedsføringsmiljøet. Målet er å heve den digitale kompetansen blant kommunikasjons- og markedsføringsfolk og andre som er interessert i økt fokus på digital markedsføring og utvikling.

Nils Pål sortHvit[1]

  - Dette er noe gledelig mange av våre forbindelser i lengre tid har ønsket seg fra oss, sier CEO Paal Fure i Aegis Media Norge.

Programmet ble til etter at Aegis har fått tilbakemeldinger om at flere kommunikasjons- og markedsføringssjefer føler at de mangler kompetanse innen digitale kanaler.

Markedssjefene etterlyser mer kompetanse

  - Mange av markedssjefene vi snakker med føler at de ikke har kompetanse nok til å utnytte mulighetene på de digitale flatene, og det vil vi gjerne gjøre noe med, sier fagansvarlig for kurset, byråleder Nils Ola Bark i Isobar Norge.

  - Problemet er at det skjer så mye på det digitale at det er nesten umulig å følge med på alt som skjer. Uten oversikt er det vanskelig å skille skitt og kanel, og da kan en fort bruke mye penger på ting som ikke virker. Det er utrolig positivt at markedssjefene selv innser behovet, fortsetter han.

  - Vi tror at ved å la deltagerne knytte nettverk samtidig som de får kunnskap fra de fremste ekspertene på de ulike digitale fagområdene, så får de ikke bare kunnskapen til å se mulighetene, men også en bredere erfaringsbase på hva som fungerer og ikke, avslutter Isobar-sjefen.

Unngå å bli utdatert

Paal Fure er klinkende klar på at akademiet er en unik mulighet til å komme seg up to speed på  hva som skjer innen digital marketing:

  - Det digitale akademiet gir både oversikt og anvendbar kunnskap i ett effektivt og godt organisert program. Dette er en unik mulighet til raskt å øke sin konkurransekraft gjennom innsikt i digitale plattformer og medier, understreker han

Dyptgående kursprogram

Kursprogrammet er fordelt på 8 moduler over 4 måneder, og har en avsluttende eksamen. Forelesere, innledere og diskusjonspartnere hentes i all hovedsak fra Aegis Media-byråene Carat, Vizeum, iProspect og Isobar. Kurset starter i slutten av februar og fasiliteres av Isobar.

Deltakerne vil få ett overblikk over den digitale mediehverdagen, før de går nærmere inn på viktige fagområder innenfor digitale medier. Kurset dekker utvikling av digital strategi, medieplassering, performance marketing, tilstedeværelse i sosiale medier, samt resultatmåling. Videre vil vi se på utviklingstrender innen digitale flate, vise hvordan man kan utnytte den eksplosive veksten innen mobil , og lære hvordan man bør drive både innholdsutvikling og kreativ utvikling i digitale kanaler.

Det Digitale Akademiet har oppstart i uke 9.

Besøk www.detdigitaleakademiet.no for mer informasjon.

Contacts


Subjects


PR