PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/luftfartstilsynets-rapporteringspris-tildeles-sas-15307

Luftfartstilsynets rapporteringspris tildeles SAS

Press release mars 12, 2013 Tourism

Luftfartstilsynet overrakte SAS prisen for best sikkerhetsrapportering på Luftfartstilsynets årlige konferanse i Bodø torsdag 28. februar. Prisen gis til det selskapet som har en god rapporteringskultur, og som har skilt seg positivt ut det siste året. Det er både flyselskap og andre selskap underlagt Luftfartstilsynets krav til rapportering som er vurdert.

- Dette er en honnør til våre medarbeidere som hver dag utfører sitt arbeid og sørger for at passasjerene våre kommer seg trygt frem. Det er en stor anerkjennelse av våre medarbeideres holdninger selv i en periode med store omstillinger, reduksjon i vilkår og sentralisering. SAS har bevist at det er mulig å gjøre en nødvendig omstilling uten å miste fokus på de detaljene vi alle er avhengig av!  Vi vil gjøre vårt for å opprettholde fokus på arbeidet med Safety sier Flemming Jensen, Chief Operating Officer i SAS.

Prisen for god sikkerhetsrapportering deles ut hvert år til en organisasjon som har utmerket seg når det gjelder åpenhet og deltakelse i rapportering av hendelser i norsk luftfart. Prisen er på mange måter en kulturpris, der rapportering av hendelser - også egne feil og avvik - blir brukt som grunnlag for egne forbedringer, men også for at andre kan lære og slik at LT kan holde et godt oversiktsbilde over sikkerhetssituasjonen i norsk luftfart. En sunn og åpen sikkerhetskultur krever engasjement fra alle - fra ledelse og nøkkelpersoner og ut til den spisseste enden innafor flyging, flysikring, flyplassdrift og vedlikehold, for å nevne de største gruppene.

Slik lyder Luftfartstilsynets motivasjon:

- Årets vinner har dokumentert sunn rapporteringskultur over flere år, med bedring også i 2012. Under fjorårets revisjon av NF-2007 bidro selskapet på en svært konstruktiv måte. De har lagt ned et stort arbeid i å tilrettelegge rapportering internt, og de har på en god måte tatt inn myndighetskravene til rapportering (NF-2007) i sitt interne system. Selskapet rapporterer åpent hendelser innafor flyoperativt, flyvedlikehold, kabinsikkerhet og bakkeoperasjoner. De har oppnådd en rapporteringsfrekvens for hendelser med lav alvorlighet som er svært god, ikke bare i norsk målestokk, men også i europeisk sammenheng.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt SAS presseavdeling. Telefon: 95718800

Om SAS

 SAS er Skandinavias ledende flyselskap med billige flybilletter til destinasjoner i Europa, USA og Asia. SAS er medlem av Star Alliance™ og kan sammen med 26  partnere tilby over 1300 reisemål verden over i 190 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Contacts


Subjects


Tourism