PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/linddana-tar-teten-med-3-%C3%A5rs-garanti-p%C3%A5-flishuggere-16116

Linddana tar teten med 3 års garanti på flishuggere

Press release juli 15, 2013 Energy & Environment

Som en av de første produsentene av flishuggere i verden, så tilbyr nå Linddana 3 års garanti på hele sortimentet av TP Flishuggere til landskapspleie

928 1

Den utvidede Linddana-garantien gjelder fra og med den 1. juli 2013 og gir våre kunder en klar forbedring sammenlignet med bransjens normale garanti på 1 år.  

– I dag markedsføres TP Flis-huggere globalt under slagordet ”reliable chipping”. Vi er kjente for å levere driftssikre og robuste maskiner som er konstruert for å tåle det harde arbeidet med opphugging til flis. Nå tar vi skrittet videre. Den utvidede garantien på 3 års bekrefter at vi har full tillit til kvaliteten og holdbarheten til våre maskiner. En tillit som ikke tatt rett ut av luften, men som bygger på at vi har registrert et svært lavt reklamasjonsnivå sammenlignet med det totale nysalget, sier administrerende direktør Jørgen Due Jensen, Linddana A/S.  

Linddana har utviklet, produsert og solgt TP Flishuggere mer stor suksess siden 1980. Det danskeide firmaet står i dag som en av de ledende i markedet, med et sterkt sortiment av flishuggere til landskapspleie og produksjon av biomasse. Den nye utvidede garantien vil kunne holde fast på og styrke denne posisjonen også i framtiden.

Linddanas 3 års garanti gjelder alle TP Flishuggere til land-skapspleie fra modell TP 100 til TP 270. Den utvidede garantien er ikke låst til noen spesiell serviceavtale hos Linddana, men forutsetter at alle serviceettersyn overholdes i garantiperioden, og at det kun er brukt originale TP deler.  

Linddanas største flishuggere - TP 320 og TP 400 til intensiv og vedlikeholdelseskrevende produksjon av biomasse leveres som tidligere med 1 års garanti.

Ta gjerne kontakt med administrerende direktør Jørgen Due Jensen på 0045 20 33 66 30 hvis du ønsker å vite mer om Linddanas nye garanti på 3 år.

Subjects


Energy & Environment