PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/like-mange-kvinner-som-menn-kj%C3%B8rer-for-fort-16940

Like mange kvinner som menn kjører for fort

Press release oktober 18, 2013 Motor & Transport

Ni av ti nordmenn innrømmer at de kjører over fartsgrensen ifølge en undersøkelse fra Codan Forsikring. I samme undersøkelse svarer over halvparten av de spurte at de ikke synes det er greit å bryte fartsgrensen.

Codan Forsikring fartsgrenser

I undersøkelsen, som er gjennomført av YouGov på vegne av Codan Forsikring, har 1000 nordmenn over hele landet blitt spurt om sine holdninger til fart og fartsgrenser. Oppsiktsvekkende nok sier bare 12 prosent at de aldri kjører over fartsgrensen, de aller fleste innrømmer at de av og til eller alltid kjører for fort. Det er små eller ingen forskjeller mellom landsdeler, alder og kjønn, men kvinner sier i større grad enn menn at det ikke er greit å kjøre for fort. Totalt sier 54 prosent av de spurte at de ikke synes det er greit å kjøre over fartsgrensen.

-        Denne undersøkelsen sier noe om våre holdninger til det å kjøre for fort, samtidig som det er en mismatch mellom folks holdninger og adferd. Når over halvparten er enige om at det ikke er greit å kjøre for fort, men likevel nesten alle gjør det, vitner det om dårlige vaner, sier Hanne Steffensen, bilskadesjef i Codan Forsikring.

Fart dreper

I følge Transportøkonomisk Institutt (TØI)[1] er høy fart den fartsovertredelsen som har størst dødsrisiko, og står for 23 prosent av de drepte i trafikken. Samtidig er dette den trafikkovertredelsen som folk flest anser minst sannsynlig å bli tatt for.

  

I en frontkollisjon med en annen bil av omtrent samme størrelse, reduseres sjansen for å overleve dramatisk om farten overstiger 70 km/t. Derfor har mange veier med risiko for møteulykker 70-sone.  I byer, der den generelle fartsgrensen er 50 km/t, har strekninger med stor fare for påkjørsel av fotgjengere og syklister 30-sone. Dette er fordi menneskekroppen ikke tåler påkjørsler i høy fart. Kjører du på en fotgjenger i 50 km/t, er det 80 prosent sjanse for at ulykken blir fatal.

Les fullstendig pressemelding på Codans Nyhetsrom.

For mer informasjon, kontakt:

Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef
Codan Forsikring
Mobil: +47 94 52 44 96
E-post: [email protected]

Om Codan Forsikring

Codan er et av Skandinavias største forsikringskonsern og tilbyr skadeforsikringer til både privat- og bedriftskunder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Forsikringene tilbys primært gjennom nasjonale varemerker som Codan i Danmark og Norge og Trygg-Hansa i Sverige, men drives av en nordisk organisasjon som er tett forankret med det globale forsikringskonsernet RSA. Codan-konsernet er 100 % eid av RSA, og Codan er i dag en viktig hjørnestein i det internasjonale forsikringskonsernet med ca. 20 millioner kunder i flere enn 140 land. RSA har ca. 23.000 medarbeidere fordelt på 28 land over hele verden. 

Mer info på: www.codanforsikring.no

Følg oss på www.facebook.com/CodanForsikringNorge og www.twitter.com/codan_norge

[1] https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2010/1059-2010/1059-2010-Sam.pdf

Contacts


Subjects


Motor & Transport