PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/lederutdanning-for-alle-23078

Lederutdanning for alle

Press release oktober 31, 2016 Ledere Lederutvikling Lykkes Min mba Lederutdannelse Suksess

God ledelse er premissen bak engasjerte medarbeidere. Glade medarbeidere som leverer resultater, skaper kreative og innovative løsninger. I Norge er det behov for kvalitative videreutdanninger som bidrar til å forbedre lederne, så medarbeiderne kan fastholdes i norske bedrifter. I særlig høy kurs er lederutdanninger som kan tilpasses en travel hverdag, hvor teorien kan studeres, hvor og når som helst. Bedrifter ønsker å investere i videreutdanninger som bringer den enkelte leder fremover og samtidig sikrer at bedriften kan følge med og klare de utfordringene, som konstant dukker opp og stiller nye krav til de ansatte.

Ledere som lykkes
Ledere som lykkes

God ledelse er helt avgjørende for, at vi kan skape suksessfulle arbeidsplasser og innovative bedrifter. Å lede handler ikke om å endre på mennesker. Det handler om å klare å skape relasjoner, å kunne kommunisere klart og tydelig, å gjøre medarbeiderne trygge. Den kompetente leder tør derfor ta lederskapet og investere i seg selv. Den gode leder vet også, at det krever personlig utvikling. Den dyktige leder har selvfølgelig bruk for en oppdatert verktøykasse, kunnskap om tendenser, mennesker og teorier. Den ansvarsfulle leder tenker nytt og tør utfordre egne og andres tanker og idéer. Den moderne leder er helt bevisst om, at resultater kommer gjennom mennesker.

Lederutdanning krever utsyn og kontakt til virkeligheten

En ny management-bok kan være inspirerende lesing. Men litteratur gjør det ikke alene. Det er de færreste ledere som klarer å arbeide med personlig utvikling på egen hånd. Det krever et nettverk og impulser utenifra. De gode ledelsesverktøyene krever dialog, sparring og relatering til egen virkelighet. Den beste læring skjer i samspill med andre, gjennom øvelser og aktuelle relevante cases.

PROBANAs Mini MBA er utviklet med fokus på de kravene, utfordringene og mulighetene som norske næringsfolk står overfor i 2017. Vi ser det som vårt bidrag å gi næringsfolk i det private og offentlige Norge mulighet for å dyktiggjøre seg. Du får en direkte omsettelig og oppdatert teori om ledelse, forandringer, kommunikasjon, psykologi og økonomi. Kunnskap og teori formidlet av faglig høyt kompetente og erfarne undervisere. De er spesialister innenfor feltet deres og kan bidra med aktuelle og konkrete eksempler og perspektiver fra virkelighetens verden. Med en lederutdanning fra PROBANA Business School får du konkrete redskaper og kompetanser, som kan anvendes i ulike situasjoner. Du vil lære å ivareta og håndtere forskjellige situasjoner, konflikter og problemstillinger. Les mer om Mini MBAen her: www.probana.no.

Subjects


Ledere Lederutvikling Lykkes Min mba Lederutdannelse Suksess
Zip and download all files