PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/lederstiler-21740

Lederstiler

Press release oktober 6, 2015 Ledelse og kommunikation HR Leder

Se hvilken kategori du går under!

HandHållerInätverkMänniskor

I dagens arbeidsliv diskuterer man flittig ulike lederskapsstiler. Det beste er om man kan tilpasse sin lederskapsstil avhengig av hvilken situasjon man er i og etter behovet som medarbeiderne har. Selve tankesettet, at man som leder tilpasser seg etter medarbeidernes personlige forutsetninger og bakgrunner, stemmer godt overens med den såkalte situasjonstilpassende lederskapsstilen. Men for å kunne tilpasse sin lederskapsstil generelt, er kunnskap som er nødvendig for alle de ulike stilene.

Kunnskap får man gjennom erfaringer og personlig utvikling gjennom videreutdanning, men det krever tid. Det er det en stor fordel med Probanas Mini MBA, ettersom den er tilpasset en hektisk hverdag gjennom e-læring og frivillige kursdager.

I Norge i dag er det den demokratiske lederskapsstilen som er den mest populære. Til forskjell fra en mer autoritær lederskapsstil så fokuserer den demokratiske stilen på å lære å kjenne sine medarbeidere og deres individuelle styrker og svakheter, slik at hun eller han kan hjelpe de på veien med å utvikle innen sine roller. Den demokratiske lederskapsstilen er betydelig mer forståelsesfull og inkluderende. Denne lederen tar ingen beslutninger som bare er basert på egne vurderinger og synspunkter, men involverer gruppen slik at man sammen kan komme til felles avgjørelser.

Den autoritære lederstilen var mer dominerende tidligere. Den kjennetegnes av at lederen er mer dominerende og vil ta de fleste beslutningene selv. Lederen inkluderer ikke andre medarbeidere eller er spesielt raus med informasjon. De oppfatter gjerne sine medarbeidere mer som et redskap som man kan delegere oppgaver til og gi ordre om hva som skal gjøres. Lederskapsstilen styrker hverken gruppen eller bidrar til et positivt og utviklende arbeidsmiljø.

Det finnes også den transaksjonelle lederskapsstilen, den kjennetegnes gjennom bruken av belønningssystem. Om man har arbeidet hardt eller nådd et gitt mail, så skal man kunne få erstatning i form av en bonus, lønnsforhøyelse eller andre fordeler. Dette innebærer at lederen burde være dyktig på å fordele belønningene og holde for eksempel lønnsbudsjettet samtidig som medarbeideren er fornøyd og føler seg satt pris på.

Uansett hvilken lederskapsstil du går under, er det noen retningslinjer som er gjeldene for dem alle sammen. Det ønsker vi Probana Business School å formidle gjennom vår Mini MBA. Om du er interessert i å vite mer om Probana Business School og vår Mini MBA, så kontakt oss på mail [email protected] eller på telefon 21 08 48 86.

Subjects


Ledelse og kommunikation HR Leder