PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/ledere-m%C3%A5-formidle-mening-16048

Ledere må formidle mening

Press release juni 25, 2013 Business

Undersøkelsen European Employee Index 2013 viser at norske ledere har stort forbedringspotensial. De fleste svikter når det gjelder å formidle selskapets visjon og gi de ansatte en mening med arbeidet.

European Employee Indexer en stor årlig survey som tar for seg hvor tilfredse arbeidstagere er med tilværelsen på jobb. Hele 5900 respondenter har evaluert sitt arbeid og sine sjefer, og resultatene viser at norske sjefer har en del å jobbe med.

HR Norge og Ennova som står bak undersøkelsen har i 2013-versjonen lagt spesiell vekt på å finne ut av arbeidstagernes indre motivasjon, og denne er delt i 3 faktorer: autonomi, mestring og mening. Det er spesielt på mestringsdelen norske arbeidstakere scorer lavt (66 på en skala fra 0 til 100).

QuestBack, som leverer et av de mest anerkjente verktøyene for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser, tror ikke den lave mestringsscoren i Norge dreier seg om at arbeidstagere ikke evner å utføre arbeidsoppgavene sine.

- Det er selvsagt verdt å notere seg at mestringsfølelsen er såpass lav, men en skal også huske at vi i Norge er veldig langt fremme med å ta i bruk nye – gjerne webbaserte – verktøy, forteller Carina Meland som er markedssjef i QuestBack Norge.

 - Nye verktøy fører alltid til frustrasjon, det ser vi også hos våre egne kunder. Derfor er opplæring og kurs et av de viktigste tiltakene vi gjør for å reduserer frustrasjonen og øke mestringsfølelsen.

QuestBack har blant annet lansert et sertifiseringsprogram. Mer info om dette: http://www.questback.no/questback-sertifisering

Må formidle mening

Et annet av funnene i European Employee Index 2013 var at norske ledere bruker for lite tid i det daglige til å forankre virksomhetens visjon og mål. Arbeidstagerne fant lite mening i arbeidet sitt. Dette støttes av QuestBack.

- Det er et kjent problem at veldig mange bare snakker om visjon og strategi på kick-offs og strategisamlinger. Vi ser dette i praksis ved at mange gjennomfører kundeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser uten å forklare hvorfor og uten å si hva dataene skal brukes til.

 - Samtidig ser vi at de som faktisk gjør seg bryet med å forklare hvorfor de gjennomfører undersøkelsen får en helt annen responsrate, og de rapporterer også tilbake til respondentene at de gjennomfører flere tiltak på bakgrunn av resultatene. Når organisasjonen forstår hvorfor ting blir gjort, så skjer endringer raskere og smidigere, avslutter QuestBacks markedssjef.

Oppfordringen til norske ledere er klar: Vi må bli flinkere til å knytte beslutninger og tiltak opp mot forretningsmål og kommunisere dette til organisasjonen slik at de ansattes innsats  blir en tydeligere del av det store bildet.

Om QuestBack

QuestBack AS er verdens ledende tilbyder av Enterprise Feedback Management, online spørreundersøkelser og andre webbaserte tjenester for relasjonsutvikling gjennom innhenting, analyse og oppfølging av forretningskritisk informasjon.

QuestBack er et norsk selskap med kontorer i totalt 19 land. Hovedkontoret ligger i Oslo. Selskapet betjener i dag over 5000 kunder på tvers av alle bransjer og industrier.


Contacts


Subjects


Business