PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/ledere-feiltolker-hvorfor-ansatte-slutter-14543

Ledere feiltolker hvorfor ansatte slutter

Press release november 15, 2012 Business

De fleste sjefer tror at ansatte slutter fordi de oppnår bedre lønn andre steder, men i følge Enterprise Feedback Management spesialistene i QuestBack er dette langt fra sannheten og noe som bør endre måten virksomheten gjennomfører sluttintervjuer på.

Ledere tror som regel at ansatte slutter fordi de får bedre betingelser andre steder, men i følge Enterprise Feedback Management spesialistene i QuestBack er dette langt fra sannheten og noe som bør endre måten virksomheten gjennomfører sluttintervjuer på.

De fleste ledere finner det vanskelig å få ærlige tilbakemeldinger om hvorfor ansatte som slutter velger å forlate virksomheten. Et sluttintervju kan gi gode innspill, men mange ansatte ønsker ikke å ta opp negative saker ansikt til ansikt med sjefen.

I en stor spørreundersøkelse hvor 19000 personer ble spurt oppga 88 % at årsaken til at man sluttet var alt annet enn økonomisk. I samme undersøkelsen trodde 89 % av lederne at årsaken til at medarbeiderne sluttet var økonomisk.

- Det vi kan lese ut av denne undersøkelsen er at de fleste ledere ikke aner hvorfor noen slutter. Det trenger ikke være noe problem, men om en er interessert i leder- og forretningsutvikling så er det veldig interessant å kartlegge årsakene til hvorfor folk sier opp, sier Allan Slotta-Andreassen, Managing Partner i QuestBacks eget konsulentselskap.

Exit-målinger kan gi svar

Stadig flere velger å gi ansatte som slutter muligheten til å evaluere arbeidsforholdet online. På den måten kan de komme med årsaker til oppsigelsen uten å risikere konfrontasjon med leder eller andre ansikt til ansikt.

- Anonymitet og avstand kan ofte være viktig for å svare ærlig på følsomme temaer, men det mest interessante er at ved å standardisere slike evalueringer kan virksomheten aggregere informasjonen og se et litt større bilde. Det kan gi viktige signaler til dem som jobber strategisk med medarbeidertilfredshet og lederutvikling, avslutter Slotta-Andreassen.

QuestBack har maler både for Exit-evaluering og Entry-evaluering.

Om QuestBack

QuestBack AS tilbyr webbaserte tjenester for relasjonsutvikling gjennom innhenting, analyse og oppfølging av forretningskritisk informasjon. QuestBack er et norsk selskap med kontorer i totalt 19 land. Hovedkontoret ligger i Oslo. Selskapet betjener i dag over 5000 kunder på tvers av alle bransjer og industrier.

Contacts


Subjects


Business