PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/ledere-b%C3%B8r-evalueres-helhetlig-13638

Ledere bør evalueres helhetlig

Press release mai 24, 2012 Business

Medarbeiderundersøkelsen European Employee Index slår fast at hver tredje norske arbeidstaker gir sin nærmeste leder strykkarakter. Feedback-ekspertene i QuestBack tror mye kan skyldes en litt naiv tilnærming til lederutvikling og måling av ansattes tilfredshet.

QuestBack C payoff FINAL

Medarbeiderundersøkelsen European Employee Index slår fast at hver tredje norske arbeidstaker gir sin nærmeste leder strykkarakter. Feedback-ekspertene i QuestBack tror mye kan skyldes en litt naiv tilnærming til lederutvikling og måling av ansattes tilfredshet.

Norske QuestBack har stor suksess med sine verktøy for online spørreundersøkelser og er ikke overrasket over tallene fra European Employee Index som viser at norske ledere er gode på myke lederverdier, men dårlige på å sette krav og følge opp resultater.

- Det virker som mange ledere tror at selvgående medarbeidere ikke trenger tilbakemeldinger og krav. Om det er holdninger, uvitenhet eller kanskje redsel for å virke for kontrollerende, skal ikke jeg spekulere i, sier Andreas Gulliksen, Country Manager i QuestBack.

- Men det vi ser på Europeisk nivå er at de beste virksomhetene har jevnlig oppfølging av medarbeidere. Det vil si at de ikke bare sender ut medarbeiderundersøkelser oftere enn en gang i året, men også at de lager konkrete oppfølgingsplaner på bakgrunn av disse.

Lag flere undersøkelser

QuestBacks tjeneste er bygget opp rundt en lisens som tillater fri bruk og så mange spørreundersøkelser som en orker å lage. Likevel opplever de at mange kun har én stor årlig ansatteundersøkelse som for det meste fungerer som en temperaturmåler på ledelsens popularitet.

- Vi oppfordrer folk til å måle hva de ønsker å bli bedre på og bryte undersøkelsene ned i deler som er konkrete og direkte knyttet mot de mål man ønsker å oppnå. Dette gjør det enklere å få ”Actionable insights” og etablere konkret og konstruktiv oppfølging av resultatene. La medarbeiderundersøkelsene dreie seg om hvordan de ansatte kan utvikle seg, og bruk heller upward feedback eller en 360 lederevaluering til å forbedre lederne. Spør om mindre, men oftere, oppfordrer QuestBack-sjefen.

- De beste har også identifisert ”nøkkelpunkter” i medarbeideres utvikling og dette kan f.eks være at man evaluere nye ansatte 4 uker etter oppstart for å se om introduksjon til stillingen, opplæring og oppfølging av nærmeste leder har vært tilfredstillende. I motsatt fall vil avvike fra ønsket nivå her være noe som i beste fall fanges opp i neste års store medarbeiderundersøkelse og da kan det allerede være for sent.

Spør smartere

Store undersøkelser har en tendens til å bestå av en lang serie med spørsmål om å rangere utsagn fra 1 til 6, noe som QuestBack mener blir for ensidig. - Rangeringsspørsmål er fine for å hente inn statistikk og det har sitt bruk, men for å lage handlingsplaner må en ta med noen kvalitative, åpne spørsmål. Spør for eksempel hva medarbeideren bør begynne med eller slutte med for å få bedre resultater, avslutter Gulliksen.

Om QuestBack

Norskeide QuestBack er Europas ledende leverandør av feedbackløsninger med mer enn 5000 kunder på tvers av alle bransjer og bedriftsstørrelser. I tillegg til fleksible verktøy for online spørreundersøkelser og kundedialog, jobber QuestBack mye med kunnskapsoverføring slik at kundene får mer verdi av bruken av verktøyene.

Contacts


Subjects


Business