PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/ledelse-er-en-egen-form-for-kommunikasjon-og-den-kan-l%C3%A6res-22511

Ledelse er en egen form for kommunikasjon, og den kan læres

Press release april 26, 2016 Mål Makt Visjon Ledelse Kommunikasjon Pretsasjonsnivå

Hvor viktig er det for en leder å være flink til å kommunisere? Er det ikke viktigere å gjøre de rette tingene enn å kommunisere om dem?

Som tidligere general og president Dwight D. Eisenhower sa det: “En leder er en som får andre til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort, og like det”.

Kjernen i ledelse er å skape oppslutning. Det kan være lett å sette forskjellige mål, men det er vanskeligere å få folk til å ønske å nå dem. Mange autoritetspersoner er ikke ledere, men sjefer som gjerne støtter seg til makt, styring og autoritet alene. Det er årsaken til at så mange «ledere» mislykkes. En ekte leder mobiliserer innsatsvilje og samarbeid mot et felles mål gjennom kommunikasjon.

En leder fullfører sin ambisjon gjennom kommunikasjon. Kommunikasjon handler om å endre folks atferd i ønsket retning ved hjelp av tegn og symboler, og kan forstås som å skape mening for folk. En god leder lykkes med å gjøre mål, roller og arbeidsoppgaver meningsfylte for dem som skal utføre jobben. Det er på grunn av at medarbeiderne jobber fordi de synes det er meningsfullt, og ikke fordi det finnes regler og kontrakter som regulerer arbeidsforholdet.

Uten kommunikasjon kan ikke ledelse finne sted. Ledelse er en egen form for kommunikasjon, og den kan læres.

En god leder kommuniserer bilder av fremtiden

Dyktige ledere klarer å kommunisere en visjon for fremtiden som vil mobilisere publikum. Visjonen er appellerende og forenklede bilder av fremtiden som gjør innsatsen meningsfylt for medarbeiderne. Det kan være vanskelig å jobbe med visjoner men de er vanskelig å komme utenom. De fleste som jobber vil før eller senere spørre seg hvorfor de driver med denne jobben.

Fem indikasjoner på gode visjoner

Visjoner kan hjelpe medarbeidere til å forklare usikkerhet og motgang. Det er en kunst å skape gode visjoner, men det er fult mulig å lære seg denne kunsten. Nedenunder er det listet opp fem kjennetegn ved gode visjoner:

  1. Visjonen skal være ambisiøs, men samtidig uttrykke tillit til at medarbeiderne kan gjøre visjonen til virkelighet.
  2. En god visjon bør virke inviterende. Jo flere som blir invitert, desto bedre.
  3. En god visjon utfordrer det bestående.
  4. En god visjon uttrykker et høyt prestasjonsnivå kombinert med ideologiske og verdimessige overtoner.
  5. Visjonen skal være enkel. Enkle visjoner kan kommuniseres via logo for eksempel, mens lengre visjoner krever fremføring av budskapet.

Fremføring av visjon er karisma i praksis

Menneskers tillit til fremtiden og innsatsvilje mobiliseres best av tydelige, troverdige og emosjonelt appellerende personer, altså personer som har karisma. Karisma har på mange måter å gjøre med kommunikasjon. Det er ikke en magisk evne, men en kommunikasjonsteknikk som kan læres. Vellykkede ledere kjennetegnes av å være kommuniserende, på tross av myten om ensrettede autoritetspersoner. En leder som lytter og fanger opp publikums situasjonsopplevelse, samt evner å snakke med dem, har størst sjanse for å bli oppfattet.

Folk lar seg påvirke og begeistre av ledere som er gode til å kommunisere visjoner.

Folk lar seg påvirke mye sterkere av et tomt budskap fremført av en levende og overbevisende leder enn av et retorisk finslipt budskap fremført av en uengasjert person. Forskning på fremføring av visjoner viser at publikum blir påvirket både av innhold og av form. Men form uten innhold slår ut innhold uten form. Dette fordi mennesker lar seg overbevise av mennesker, ikke av argumenter. Og det er dette som er karisma.

Det er ikke tilstrekkelig for ledere å tenke store, kloke tanker om fremtiden. De må også evne å kommunisere og fremføre budskapet på en overbevisende måte.

Probana Business School forstår viktigheten av kommunikasjon og ledelse. Ledelse er en egen form for kommunikasjon, og den kan læres. Les mer om hvordan du som leder kan videreutvikle dine kompetanser gjennom en videreutdannelse: www.probana.no.

Subjects


Mål Makt Visjon Ledelse Kommunikasjon Pretsasjonsnivå