PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/ledelse-av-innovasjonsprosessen-kortere-tid-fra-id%C3%A9-til-produkt-og-raskere-utdannelse-21957

Ledelse av innovasjonsprosessen, kortere tid fra idé til produkt og raskere utdannelse.

Press release november 24, 2015 Kreativitet Ledelse Innovasjon

Suksess skapes ved at kreativitet og innovasjon gå hånd i hånd.

GruppHarMöteStårUpp ljusbakgrund

Litt raskere, litt mindre, litt billigere. Vår evne til å skape ny vekst og velstand i fremtiden avhenger på om vi former å mestre innovasjon - nytenkning – likeså godt som vi har lært å mestre produksjonen og fremstilling. For å bli bedre enn andre bedrifter er man nødt til at få nye idéer som man ikke har sett før og man må være i stand til at kunne føre disse idéene ut i livet. De fleste bedrifter vil gjerne være innovative - og mener også selv at de er det. Men når det kommer til begrepets mer presise betydning kommer mange til kort.

Utdannelse og innovasjon er to sider av samme sak. Veien til suksess er gjerne der kreativitet og innovasjon går igjennom skapelsen av en ny selvforståelse og endringsvillighet.

Din hjerne mottar omkring 11 millioner inntrykk i sekundet. Din bevissthet er kun i stand til å håndtere fem til ni opplysninger i sekundet, så hvis du er midt i en spennende og kreativ tankerekke og en av dine kollegaer i den anden enden av lokalet hever stemmen eller bryter ut i latter, så er den gode idéen sannsynligvis vekk. Faktisk er vår hjerne ikke i stand til å håndtere så mye mer enn et telefonnummer av gangen.

Evnen til å kommunisere, samarbeide og forstå konsekvensen av en bestemt atferd og arbeide bevisst med de psykologiske virkemidlene er minst like så avgjørende som faglig kompetanse. Også når det kommer til innovasjon. En av Nordens største lederutdannelser – Diplomlederutdannelsen til Probana Business School har en egen modul som tar for seg akkurat innovasjon og innovasjonsledelse. Besøk www.mini-mba.no for å finne ut mer. 

Subjects


Kreativitet Ledelse Innovasjon