PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/l%C3%B8nnsstatestikken-viser-at-utdannelse-l%C3%B8nner-seg-22902

Lønnsstatestikken viser at utdannelse lønner seg

Press release september 5, 2016 Mini MBA Videreutdanning E-learning Lederutvikling Internasjonalt ledernettverk Konkurranse

Akkurat nå er flere enn 3.000 ambisiøse mennesker i Norden godt i gang med å få en etterutdannelse fra Probana Business School på deres CV. Hver og en av disse er med på å løfte Norge og Norden sikkert inn i en tid hvor vekst og utvikling krever mer enn gjenbruk av tidligere suksesser. Vi skal være skarpe i Norge, og vi må tørre å tenke nytt. Og alle – høy som lav – har et medansvar for at Norge i de kommende tiår også skal kunne være med i kampen om de globale kontraktene.

På den globale scenen bliver konkurransen hardere og hardere, og som en liten brikke i puslespillet er det ikke lengre kun sidemannen eller nabovirksomheten vi konkurrere med, men hele verden. Og utviklingen går stadig raskere – ikke minst pga. ny teknologi, som med kort varsel kan erstatte gammel teknologi og legge grunnlag for en helt ny dagsorden. Ta for eksempel 3D-print, allerede i dag er denne teknologien med på å endre store forretningsområder.
 
I nærmeste fremtid vil vi med stor sannsynlighet oppleve at teknologien helt eller delvis vil erstattes med produksjonsmetoder og yrker som i dag håndteres av mer tradisjonelle virksomheter. Med mindre virksomhetene klarer å tilpasse forretningen til fremtiden innen fremtiden overhaler dem. Det krever både innovasjon og evne til omstilling. Begge deler må skje i et tempo hvor femårsplanene skal skiftes ut med raskere beslutninger av ledere og medarbeidere med fingeren på pulsen og kompetanser til å navigere sikkert i et internasjonalt virksomhetsklima, hvor det som var nyt i går, kan være foreldet allerede i morgen. Les mer på www.probana.no
 
Nye tider krever ny kunnskap. I løpet av de siste 25 årene har mer enn 35.000 mennesker valgt å ruste seg til den stadige utviklingen gjennom å ta en etterutdannelse hos PROBANA. Mange har tatt vår internasjonale Mini MBA, som har etablert seg som en ettertraktet utdannelse, fordi nivået er høyt, samtidig som undervisningsformen er 100 prosent tilpasset en travel og uforutsigbar hverdag med mange deadlines, familie, venner og sport.
 
Hvis tanker skal bli til handling og ambisjoner til virkelighet er full fleksibilitet nøkkelordet. Få modne og ambisiøse mennesker har i dag tid og mulighet til at kaste seg ut i en etterutdannelse baseret på tradisjonelle undervisningsformer som krever mye fravær fra jobb. Derfor har vi i Probana utviklet en helt særlig utdannelse som består av en e-learning plattform med et kompakt og realiserbart pensum, som tar høyde for at både HR, psykologi, strategi, innovasjon og alle andre virksomhetsrettede er nøvendige verktøy virksomhetens ledelse er nødt tiil å inndra for at virksomheten skal kunne hevde seg globalt.
 
Vi ser det som vårt medansvar å etterutdanne ambisiøse, modne mennesker som vil videre. Så vi i felleskap kan bidra til vekst og innovativ utvikling, som vi i Norge skal kunne mestre i en global sammenheng for å kunne opprettholde og utbygge det samfunnet vi gjerne selv vil bo i og gi videre til de neste av mange generasjoner. Det er bl.a. derfor vi forteller om våre utdanningstilbud og kursforløp.
 
Vår markedsføring handler om som all annen markedsføring om å gjøre oppmerksom på noe. Vi i PROBANA gjør mennesker oppmerksomme på at det finnes en internasjonalt orientert og fleksibel etterutdannelse til alle som vil videre. Både for selv å klatre oppover karrierestigen, men også for å bidra til at Norge som nasjon evner å hamle opp med den globale konkurransen. Vi ser det som vårt ansvar å opplyse mennesker om våre ulike utdannelsestilbud, og vi er vårt ansvar bevisst. Les mer på www.probana.no
 
Gode ledere holder på gode medarbeidere
Etterutdannelse handler også om at tiltrekke og fastholde sine medarbeidere. Ingen mennesker med respekt for seg selv og sin karriere er i tvil om at ny kunnskap, ny inspirasjon og nye verktøy er altavgjørende for å kunne skape seg en karriere. Derfor er ønsket om etterutdannelse i dag et stigende medarbeiderkrav på lik linje med lønn, bonus og fleksible arbeidstider. Det er derfor både  en smart investering å etterutdanne arbeidsstyrken, da det gir avkastning.
 
En smart investering fordi det den bidrar til å fastholde de medarbeiderne som uten mulighet for etterutdannelse ville ha banket på hos virksomheten ved siden av. Men også en investering som gir avkastning fordi medarbeidere med ny innsikt, nye verktøy og ny motivasjon i høy grad bidrar til både topp- og bunnlinjen. Les mer på www.probana.no
 
Vi må aldri glemme at vi i Norge ikke er kommet ut av krisen gjennom å sove. Vi har kjempet og vi har jobbet hardt, samtidig som vi har strammet lissene. Det har vi vært i stand til fordi vi har et generelt høyt kunnskapsnivå. Det er derfor vi har kommet opp av grøften igjen. 
Skal vi fortsette i den retningen, og stadig vokse, så skal norske virksomheter ha en konstant flyt av ledere i toppklassen til å drive virksomheten på de premissene som en global konkurransesituasjon krever. Denne konstante flyten av dyktige ledere er vi i Probana med på å skape, og det er vi stolt av.  
 
På samme måte som konkurransen i dag krysser landegrenser, gjør også Probanas mange utdannelsestilbud det også. I starten av 2017 starter vi opp vår Mini MBA  i Paris, og i skrivende stund er vi ved å gjøre klart til å også åpne opp i de spansktalende landene. Vi starter i Barcelona, og så fortsetter utvidelsen i takt med at etterspørselen på dyktige ledere fra øverste hylle stiger.
 
Man kan si vi tar vores egen medicin, ny kunnskap er og skal være grenseløs. Det samme gjelder for muligheten for å utdanne seg til en fremtid, hvor etterspørselen den ene dagen kommer fra Østen og den andre fra Vesten eller fra vekstland syd for ekvator.

Subjects


Mini MBA Videreutdanning E-learning Lederutvikling Internasjonalt ledernettverk Konkurranse