PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/kvinner-i-toppledelsen-21846

Kvinner i toppledelsen

Press release oktober 28, 2015 Videreuddannelse Leder Ledelse Kommunikasjon

En jevn fordeling mellom kjønn gir de mest velfungerende styrene

Ac7503e5 3aef 4754 a4e3 cff5b96f71b0 large

Det ble lovgitt i 2003 at norske allmennaksjeselskaper (ASA) skal ha minst 40 prosent av begge kjønn i sine styrer. Dette er med hensikt å få flere kvinner inn i norske styrer.

Etter hardt arbeid og mye oppmerksomhet rundt dette, spesielt fra NHO og prosjektet Female Future, har andelen kvinner i styrer økt fra 6 til 21 prosent av NHO sine bedrifter, men kun til 12 prosent på landsbasis. Dette er stadig et lavt tall og langt unna det satte målet på 40 prosent.

Antallet studerende kvinner har for lengst overgått antallet menn, tall fra Regjeringen 2013 viser at 60 prosent av universitetsstuderende er nettopp kvinner. Dette er med på å gi kvinner større kompetanse og kompetanse til å mestre en slik rolle. Når en stilling blir utlyst er bedriften pålagt å ansette kandidaten som er best egnet til rollen, derfor burde det også være flere enn bare 12 prosent kvinner i lederrollen.

En jevn fordeling

Når vi ser på hvordan et styre med kvinner presterer, har undersøkelser vist at styrer presterer bedre ved en jevn fordeling, sammenlignet med de styrene uten kvinnelige ansatte. Professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI så på hvilke konsekvenser styrets sammensetningen hadde og fant at en lik andel kvinner og menn demper konfliktnivået i styret og det gjør styrene mer effektive. I tillegg bidrar denne sammensetningen også til at hele styret stiller bedre forberedt og viser mer engasjement. Mangfoldet gav med andre ut mange nyttige fordeler.

Det er vårt spørsmål om en slik rolle er noe kvinner flest ønsker, eller er grunnen til at det ikke er flere kvinner i disse stillingene så enkel som at de faktisk ikke ønsker å være der? Om graviditet og familieliv er med på å oppta mye tid, ønsker de kanskje ikke en like krevende og ansvarsfull jobb.

Uten å være for bastant er det nok ikke hovedgrunnen. Mange kvinner har uttrykt at de ønsker være i lederstillinger og ledergrupper, uten at de blir sett på som det «naturlige valget». På bakgrunn av fordelene nevnt ovenfor burde de fleste bedrifter strebe etter å oppnå en høyere kvinneandel. Hvis problemet er at kvinner ikke ønsker denne type jobber, burde det tilrettelegges mer for at kvinner faktisk søker. Lego annonserer at i et forsøk på å få inn flere kvinner i lederposisjoner lages nå stillingsutlysningene mer «kvinnevennlige». Det er fordi kvinner snakker best til kvinner, så når det er flest menn i lederstillinger rekrutterer de naturlig nok også helst andre menn.

Kompetansen må være på plass

For å kunne komme inn i disse posisjonene skal det i hvert fall ikke stå på kompetanse. Mini MBA-utdannelsen gir god kompetanse innen sentrale ledertemaer og gir en attraktiv CV til lederstillinger. Les mer om hva en Mini MBA kan gi deg av kompetanse på www.mini-mba.no. Ring oss gjerne for en hyggelig prat om Mini MBA-utdannelsen på 21 08 48 86.

Subjects


Videreuddannelse Leder Ledelse Kommunikasjon