PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/kvinner-%C3%B8nsker-str%C3%B8m-fra-fornybar-energi-14097

Kvinner ønsker strøm fra fornybar energi

Press release september 4, 2012 Energy & Environment

En ny undersøkelse viser at kvinner ønsker strøm som er produsert på en miljøvennlig måte, samtidig som nye tall bekrefter at mye av strømmen vi bruker i Norge ikke er fra fornybar energi. Likevel er det få som aktivt velger strøm med opprinnelsesgarantier. Årsaken er klar, det er mannen som velger strømleverandør.

Ole Johnny Rugset 150px

I en undersøkelse gjort av Norstat for strømleverandøren For Better Days svarer 20 % av kvinnene at de er meget opptatt av at strøm er produsert på en miljøvennlig måte mot 12 % av mennene. På den andre siden av skalaen svarer hele 27 % av mennene at de er helt uinteressert i at strøm er produsert på en miljøvennlig måte mot 10 % av kvinnene.

I samme undersøkelse ser vi også at det er et klart flertall kvinner som bekymrer seg for klimaforandringer og som oppgir at de er meget opptatt av miljøet. 

– Dette er klare tall, sier Ole Jonny Rugset, daglig leder i For Better Days. – Kvinner er mer opptatt av strøm fra fornybar energi og miljøspørsmål generelt. Det er viktig å få kvinnene på banen, da undersøkelser vi har gjort viser at det til syvende og sist er menn som bestemmer hvilken strømleverandør og hvilket strømprodukt husholdningen velger. 

Triste tall fra NVE

I juni viste tall fra NVE at 45 prosent av strømmen vi bruker i Norge kommer fra fossile energikilder og mer enn 30 prosent kommer fra kjernekraft. Dette til tross for at 95,3 % av produsert strøm i Norge kommer fra vannkraft. Det vil si at 77 % av den strømmen Ola og Kari kjøper er fra fossile energikilder eller kjernekraft.

Kvinner – krev fornybar strøm

I følge Rugset er du sikret at du betaler for produksjon av strøm fra fornybar energi når kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. Da støtter du med andre ord ikke produksjon av strøm fra forurensende energikilder som kullkraft. 

- Jeg vil be alle miljøbevisste kvinner kreve at strømleverandøren selger strøm med opprinnelsesgaranti, sier Rugset i For Better Days. Å kjøpe strøm produsert fra rene energikilder som vann, vind og bio i stedet for kullkraft, er et miljøtiltak som virkelig har effekt. Jo større etterspørsel, jo større produksjon.

Om For Better Days

Miljøenergiselskap For Better Days ble lansert i 2011. Selskapet tilbyr strømavtaler med opprinnelsesgaranti fra fornybar energi og samarbeider blant annet med WWF. 

For mer informasjon:

Ole Jonny Rugset, daglig leder i fBD
Tlf: 900 18 232 
E-post: [email protected]

www.fbd.no

For Better Days på Facebook

For Better Days på LinkedIn

For Better Days på Twitter

Contacts


Subjects


Energy & Environment