PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/kompleks-ledelse-22022

Kompleks ledelse

Press release desember 15, 2015 Ledelse og kommunikation Lederambitioner Psykologi uddannelse

Kognitiv psykologi i organisasjonen

Pressport PROBANA Mini MBA

Psykologi er ikke lenger begrenset til at være et mykt redskap i bedriftens HR-avdeling. Psykologi og moderne personalledelse har blitt avgjørende ledelsesverktøyer, som ledere på alle nivåer skal mestre for å kunne opprettholde og videreutvikle bedriftens interne og eksterne oppgaveløsning og kvalitet. Så arbeider du ikke allerede i dag med redskaper, som for eksempel personlig psykologi, så er du nødt til å gjøre det i morgen.

Ledere skal i dag lede og løfte i retninger, hvor økonomi, kundefokus og verdiskapelse ikke lenger er nok til å komme i mål – og videre. I dag skal psykologi som ledelsesverktøy anvendes på linje med andre effektive ledelsesverktøyer som Lean og resultatstyring. Hos Probana samarbeider vi derfor med førende psykologer, som blant annet står bak en del av pensum på vår Mini MBA’s populære første modul om personalledelse og psykologi.

Flere bedrifter har igjennom oljekrisen opplevd og gjennomgått store forandringer. Mange bedrifter har blitt skåret inn til benet eller bedriften kan ha skiftet produktfokus. Ellers har de ikke lenger fokus på produkter. Det har stilt store og nye krav til virksomhetens øverste ledelse og til de lederne som daglig skal se medarbeiderne i øynene og vise retning. Store forandringer forklares ikke utelukkende med et tall på en bunnlinje – det skal arbeides med involvering, forståelse, lagfølelse, arbeidspsykologi og konflikthåndtering. For bare å nevne noen av de mange ledelsesområder som krever styr på psykologien og den moderne personalledelse.

I bedrifter uten et skarpt ledelsesfokus på psykologi og moderne personalledelse er risikoen for nedsmelting overhengende stor. Både den menneskelige og den bedriftsrelaterte nedsmelting. Der skjer nemlig oftest to ting når virksomheten glemmer psykologien – enten går medarbeiderne hjemme med stress, ellers har de i god tid forlatt virksomheten til fordel for en mere profesjonell virksomhet, en virksomhet som har en DNA bygget på kunnskap om at vekst, innovasjon, drift og fremdrift er dypt avhengig av høy medarbeidertrivsel, åpenhet og forandringsforståelse. Psykologi som ledelsesverktøy handler ikke så mye om å flytte mennesker fra minus til pluss. Det handler ikke om å helbrede en såret sjel. Psykologi som ledelsesverktøy handler om at flytte mennesker fra pluss til pluss, pluss. Om å utruste til nye tider og nye forandringer i en ny virksomhetsvirkelighet, hvor nettopp forandringer ikke lengere er en negativ konsekvens, men et aktivt tilvalg i en strategi som skal gjøre norske bedrifter konkurransedyktige i en globalisert verden, hvor i går var i går, og i morgen er i dag. Les mer på www.mini-mba.no.

Probanas Mini MBA’s første modul om personalledelse og psykologi gir ledere en solid teoretisk og praktisk kunnskap om HR, personalledelse, psykologi, kommunikasjon og kompetanseutvikling. Det er fullt fokus på at utvikle evnene som personalleder i en moderne bedrift med et målrettet utsyn. Og det er fullt fokus på å komme hjem med et effektivt kjennskap til positiv psykologi, som i motsetning til store deler av den mer tradisjonelle psykologien, har fokus på det sunne menneske og på dokumentert kunnskap om at et økt fokus på medarbeiderens styrker skaper langt bedre trivsel og langt bedre prestasjoner.

Med et økt fokus på psykologi og moderne personalledelse følger også et økt fokus på den interne kommunikasjonen. Den interne kommunikasjonen handler her grovt sagt om to ting: 1) Informer medarbeiderne om hvor bedriften skal hen og hvorfor. Og involver medarbeiderne i hvordan bedriften og medarbeiderne i fellesskap skal nå målet. 2) Engasjer medarbeiderne ved at inndra dem og motivere dem gjennom god kommunikasjon, som alle kan høre – og forstå. Bedriftens store og små forandringer er nemlig langt lettere å forstå, anerkjenne og arbeide under, når man som medarbeider kjenner the why og the how. Psykologi og moderne personalledelse er derfor tett forbundet med åpenhet. Og åpenheten kommer når virksomhetens ledere kommuniserer så det kan høres.

I mer enn fem år har Mini MBA’en vært den mest populære lederutdannelsen hos Probana. Vi videreutdanner hvert år flere tusen næringslivsledere i Skandinavia. Undervisningsforløpet hos Probana er en kombinasjon av e-læring og tettpakkede kursdager. Den undervisningsformen er valgt fordi vi anerkjenner at hverdagen er travel og uforutsigelig, derfor skal undervisningen kunne foregå når det passer den enkelte leder, ikke når det passer oss. Vi har derfor utviklet vår egen e-læringsplattform basert på mer enn 20 års utdannelse av ledere. Det betyder at undervisningsmaterialet er lett å gå til, gir et godt overblikk over pensum og hjelper med å holde fokus og sikre at målene for hver modul nås. Både via e-læring plattformens kommunikasjonsforum og kursdagene har deltagerne på Probanas Mini MBA stort utbytte av å sparre og nettverke med andre ledere på utdannelsen. Les mer på www.mini-mba.no.

Les mer om hvordan tidligere deltagere har opplevd sitt kursforløp og se om du også ønsker å bli en av Probanas nye deltagere.  

Subjects


Ledelse og kommunikation Lederambitioner Psykologi uddannelse