PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/kompetansel%C3%B8ft-med-relevans-20118

Kompetanseløft med relevans

Press release april 15, 2015

Digitaliseringen bidrar til effektivisering, innovasjon og vekst i det norske samfunnet. Det vet norsk næringsliv – og Norge er da ogå ledende innen for digitalisering. Også for arbeidslivet er økt digitalisering en gevinst i form av større fleksibilitet. Les mer på www.probana.no

400 05685934a

Dette harmonerer fullstendig med den tilnærmingen til lederutdannelse som Probana har mange års erfaring med. Fleksibilitet er nettopp kjernen i våre lederutdannelser. Vi vet at ledere har en travel hverdag. Derfor foregår en stor del av vår undervisning som e-learning. Det betyr at deltakerne på våre lederutdannelser leser pensum i det tempoet og på de tidspunktene som passer dem. Pensumet skal bare være lest innen de fastsatte undervisningsdagene, som også er en fast del av utdannelsen. Det gir stor fleksibilitet både i forhold til arbeids- og familieliv, men også i forhold til det endelige resultatet. Les mer på www.probana.no

Videreutdannelse åpner nye dører Hvorfor videreutdanne seg som leder? Svaret er enkelt og klart. Å arbeide med ledelse er i dag viktigere enn noensinne. En globalisert verden med stigende forandringer gir økt kompleksitet og stiller store krav til ledere på alle nivåer. En Mini-MBA fra Probana gir et kompetanseløft til den enkelte leder og påvirker virksomhetens resultater positivt. Les mer på www.probana.no

I mer enn fem år har Mini MBA-en vært den mest populære lederutdannelsen hos Probana – ikke uten grunn. Landets største virksomheter velger igjen og igjen en Mini MBA fra Probana. De gjør det for å styrke utviklingen av deres ledere – og dermed virksomhetens drift og fremdrift. Begrunnelsen er blant annet at en Mini MBA hos Probana er fleksibel og gir konkrete verktøy, som med det samme kan benyttes i praksis. Mini MBA-ens kompetanseløft sørger for å gi dagens og morgendagens ledere kunnskap uten å tynge hverdagen med unødig dødvekt. Les mer på www.probana.no

Vi har utviklet vår e-learning plattform på bakgrunn av mer enn 20 års utdannelse av ledere. Det betyr at undervisningsmaterialet er lett å følge, gir et godt overblikk over pensum og hjelper med å holde fokus og sikre at målene for hvert modul nås. Våre undervisningsdager er tettpakkede og ut over kompetente undervisere får lederne også et sterkt nettverk blant andre ledere. Og i dagens globaliserte Norge er et nettverk uvurderlig i forhold til både nåværende og kommende forretning. Et nettverk gir innsikt, sparring og åpner dører. Les mer på www.probana.no

Effektiv oppkvalifisering Hos Probana har vi valgt denne undervisningsmetoden fordi vi tar ledernes og virksomhetenes hverdag alvorlig. Vi anerkjenner at hverdagen er travel og uforutsigbar, og derfor skal undervisningen kunne foregå når det passer den enkelte leder og ikke når det passer oss. Allerede under utdanningsforløpet er det altavgjørende at undervisningen er relevant for virksomheten, og at læringen kan overføres til hverdagens store og små utfordringer med det samme. Les mer på www.probana.no

På kun ti måneder får lederne en effektiv oppkvalifisering som gir strategiske, teoretiske og ikke minst operasjonelle kompetanser. En Mini MBA er en fleksibel lederutdannelse som kan merkes. Les mer på www.probana.no.