PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/kom-i-gang-med-din-ginge-gressklipper-3654

Kom i gang med din Ginge gressklipper

Press release februar 12, 2007 Homes & Gardens

Hvis du ikke fikk klargjort klipperen din etter siste klipping før vinteren, er tiden nå inne til å gjøre dette!

130088 4
Dersom du ønsker å forlenge levetiden på gressklipperen din, er det viktig å holde både motoren, alle bevegelige deler samt rotorskjoldet i orden. Rengjør klippeskjoldet for gammelt fastgrodd gress med en stiv børste. Husk at når klippeskjoldet skal rengjøres under, skal tennrørshette eller strømkabel fjernes, og maskinen tippes slik at tennrøret peker oppover. Gi event. bevegelige deler, som kabler og lager en liten dråpe olje. Dersom du finner ut at noen av delene er defekte, er det på tide å skifte ut disse. Motoroljen skal byttes minst en gang i året med ny av typen SAE 30. Er gressklipperen ny, skal oljen skiftes etter 5 timers bruk. Skaff deg et Ginge Motor-service-sett, som gjør oljeskiftet enkelt for deg. Kontroller luftfilteret for urenheter, rens eller bytt dette dersom det trengs. Påfyll ny og frisk blyfri bensin 92/95 oktan. Blyfri bensin kan kun holde seg i 3 mnd., deretter mister den sin forbrenningsevne. Et godt råd er å kun kjøpe bensin til 3 mnd. forbruk.

Start motoren med snortrekk
For å starte motoren første gang etter vinteropplag, trykkes 3-6 ganger på primeren for å pumpe bensinen direkte inn i forgasseren. Det finnes motorer som ikke har primer. Sikkerhetsbøylen trekkes inn før du trekker i snoren. Motoren stopper når du slipper sikkerhetsbøylen.

Start motoren med TNM
Har du en gressklipper med Touch-N-Mow startsystemet, skal sikringsnøkkelen settes i motoren og dreies til posisjon ”RUN”. Ved førstegangs start skal startsnoren trekkes langsomt 5-6 ganger helt ut. Trykk på primeren, sikkerhetsbøylen aktiveres og starthåndtaket trykkes helt frem til det sier et lite ”klikk”, og så er motoren startet. Motoren stoppes ved at sikkerhetsbøylen slippes. Motoren trekker automatisk starteren opp slik at den er klar til neste start.

Ved varm motor benyttes ikke primerknappen.
Nærmere opplysninger fås på www.ginge.com eller telefon 64862550.


Bildetekst
AL-KO Ginge A/S anbefaler Ginge Motor-service-sett til alle gressklippere med bensinmotor. Settet er uunnværlig ved oljeskift og etterfylling av olje. Når motoren streiker er det for sent!

Subjects


Homes & Gardens


130088 1
AL-KO Ginge A/S rekommenderar Ginge Motor-service-kit till alla gräsklippare med benzinmotor. Det är oumbärligt vid oljebyte och efterfyllning av olja. När motorn strejkar är det för sent.
Download | 0,23 MB | 539 x 791 | .jpg

130088 4
Download | 1,37 MB | 3197 x 3967 | .jpg

Zip and download all files