PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/klimameldingen-og-norsk-str%C3%B8m-13559

Klimameldingen og norsk strøm

Press release mai 10, 2012 Energy & Environment

I slutten av forrige måned ble Klimameldingen lagt fram. Miljøenergiselskapet For Better Days er positive til mange av forslagene, men skulle sett at Klimameldingen var mer konkret på hvordan forbrukerne kan velge mer miljøvennlig.

Adm.dir. Sandro Parmeggiani

Det finnes mange enkle og effektive miljøtiltak, som blant annet energieffektivisering av eksisterende boliger og økt bruk av strøm med opprinnelsesgarantier. Dessverre har ikke regjerningen større krav til oss enn at de i Klimameldingen skriver ”Det er avgjørende at vi som forbrukere og deltakere i næringslivet velger miljøvennlig”. For Better Days ønsker at regjeringen skal være mer konkret, slik at det blir enklere for forbrukerne å ta miljøvennlige valg.

Oljefyren bør byttes ut med fornybar energi
Klimameldingen sier blant annet at oljefyren skal fases ut. Dette er bra for miljøet og spesielt positivt for luften i storbyene. Under dette punktet savner For Better Days et incentiv til å gå over til oppvarming basert på fornybar energi. 

- Regjeringen kunne generelt tatt et grep og belønnet de som kjøper strøm med opprinnelsesgaranti, sier Sandro Parmeggiani, administrerende direktør i For Better Days. – Å kjøpe strøm produsert fra rene energikilder som vann, vind og bio i stedet for kullkraft, er et miljøtiltak som virkelig har effekt. Jo større etterspørsel, jo større produksjon.

Ønsker redusert energibruk
Energieffektivisering er viktig for å frigjøre strøm til annen energibruk som blant annet elektrifisering av bilparken og mer eksport. For Better Days savner mer fokus på dette i Klimameldingen. 

- Det er positivt at regjeringen legger opp til passivhusstandard på nye bygg innen 2015, men vi savner tiltak for økt energieffektivisering også for den gamle bygningsmassen, fortsetter Parmeggiani. Det ligger et stort potensiale i å redusere strømforbruket i eksisterende bygg.

- Vi tilbyr verktøy som gjør det mulig å redusere strømforbruket med 20 % uten å redusere komforten. Hvis alle husstander hadde redusert strømforbruket med 20 % hadde det vært resultater som virkelig monner, avslutter Parmeggiani.

Kontakt:
Sandro Parmeggiani, adm. dir. i For Better Days
E-post: [email protected], tlf: 900 62 650 

OmFor Better Days
Miljøenergiselskap For Better Days ble lansert i 2011 og eies av Nordmøre Energiverk AS (NEAS) og Sparebank1 Nordvest. Selskapet tilbyr strømavtaler med opprinnelsesgaranti fra fornybar energi og samarbeider blant annet med WWF. Les mer om For Better Days og WWF her.

For Better Days har engasjert 5 familier som blogger om hvordan de reduserer strømforbruket. Her kan du følge strømbloggene:

For Better Days/ Pettersen 
For Better Days/ Lundestad Myrvang 
For Better Days/ Nossen 
For Better Days/ Grimsmo Jørgensen 
For Better Days/ Kollandsrud

Contacts


Tanja Vaage

Avdelingssjef Marked
For Better Days
tanja******* Reveal...
977 4***** Reveal...

Subjects


Energy & Environment