PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/karisma-som-et-lederverkt%C3%B8y-18497

Karisma som et lederverktøy

Press release juli 28, 2014 Karisma Lederudvikling Mini MBA Probana Business School Lederutdanning Lederverktøy Probana

Karisma er den personlige faktoren som bestemmer om vi liker, har tillit til, og blir inspirert av andre mennesker. Karisma kan også derfor være avgjørende for din rolle og suksess som leder, da det kan være den faktoren som avgjør om dine medarbeidere respekterer deg

Mindfulness pressemeddelelse

Dette faktum er vanskelig å argumemtere mot, og vi kjenner sikkert alle den personen som bare lyser opp rommet, får oppmerksomhet på en positiv måte, og ja, på en karismatisk måte motiverer og inspirerer folk rundt seg. Så la oss legge vekk spørsmålet om hvorvidt karismatisk ledelse er effektiv ledelse, og heller fokusere på hvordan kan man kan bli en karismatisk leder.

Ekspert innen ledelse og grunnlegger av Edinger Consulting Group, Scott Edinger, har i mange år trent hundrevis av ledere og gjennom dette analysert hvilke faktorer som gjør at vi opplever folk som karismatiske.

Effektiv ledelse er kontekstavhengig. Det betyr at det er forskjellig fra person til person hvordan man blir motivert og inspirert, og det er derfor viktig for en leder å gi individuell oppmerksomhet i form av de behov som trengs hos de forskjellige vedkommende som skal ledes.

Karismatiske ledere er vanligvis utadvendte. Dette betyr ikke at innadvendte mennesker ikke kan være karismatiske ledere, men at det her kan oppstå en større utfordring. Denne personlige egenskapen er hovedsaklig viktig da utadvendte mennesker har en større tendens til å være mer oppsøkende, mer "på", finner sin energi i sosiale situasjoner, og dermed også får mer oppmerksomhet enn innadvendte mennesker.

Kommunikasjonsferdigheter er også en viktig egenskap hos karismatiske ledere. De har som regel god situasjonsfornemmelse og vet når og hvordan budskaper, negative som positive, skal leveres. Dette for eksempel ved hjelp av historier med konkrete eksempler, inndragelse av følelser, og viten omkring hvordan man rengjør kommunikative taklinger både i spente og avslappede situasjoner.

De situasjoner hvor vi virkelig opplever andre mennesker som karismatisk er når vi finner ut av at de oppriktig bryr seg om oss og ønsker det beste for oss. Denne personlige egenskapen kalles empati, og omhandler det å være god til å lese andre mennesker, bygge broer, relatere seg til forskjellige situasjoner, og god evne til å kommunisere.

Å lede med karisma dreier seg altså i bunn og grunn om å bli likt og respektert av sine omgivelser, på en integrert og balansert måte.

Mini  MBA fra Probana Business School vil gi deg mange verktøy for å lede dine ansatte, og lære deg hvordan psykologi, kommunikasjon og ledelse alltid går hånd i hånd. Vi lever i en tid hvor virksomheter og deres ledere blir presset til det ytterste med ressurser og tidsrom, og til tross for disse krav skal fortsette å vokse. Med e-learning og treningsdager på Probana kan du få en travel hverdag til å henge sammen med din lederutdanning.

Les mer om Mini MBA'ens innhold og arbeidsmåter på vår hjemmeside: http://www.probana.com/dip_oslo.asp

Subjects


Karisma Lederudvikling Mini MBA Probana Business School Lederutdanning Lederverktøy Probana