PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/juul-frost-arkitekter-vinner-markant-oppgave-p%C3%A5-svalbard-21820

JUUL FROST ARKITEKTER VINNER MARKANT OPPGAVE PÅ SVALBARD

Press release oktober 21, 2015

Campusutvikling: JFA skal tilrettelegge for Forskningsparkens og Longyearbyens fremtidige utforming

NO svalbard longyearbyen JFA

Svalbard gjennomgår en avgjørende prosess, hvor kulldrift som viktigste inntektskilde er nedadgående. Den norske regjering fokuserer derfor på utdannelse og forskning med ’Universitetssenteret på Svalbard’ (UNIS) som den sentrale spiller. Forskerparkens fremtidige utbygningsmulighet og utviklingsplan for integrasjonen mellom Forskerparken og Longyearbyen skal nå avdekkes og implementeres. På bakgrunn av sterke kompetanser innenfor campusplanlegging og større strategiske utviklingsoppgaver er JFA valgt til å sikre denne prosessen med Statsbygg som oppdragsgiver.

En av JFAs kjernekompetanser er nettopp transformasjon av introverte universitetsområder til byintegrerte campus med samarbeid, synlighet og synergi som plattform. Senest strategien for Campus Marienlyst – et område med potensiale som Drammens nye knutepunkt innenfor læringsmiljøer og idrett. På Svalbard møtes kraftfull natur med kultur og viten. Med naturen som vitensplattform skal by og forskerpark gå sammen om en felles fortelling, som skaper identitet internt og styrker Svalbard, Longyearbyen og Forskningsparken utvortes i en samlet profilering.

Helle Juul: JFA forsøker konstant å utvide vår forståelse av hva en campus er. Integrasjonen med omgivelsene er en vesentlig faktor, ettersom campus har potensiale for å vise vertsbyen som sentrum for viten og tiltrekke vitensnæring. Byen kan samtidig være med på å gjøre campus til et levende, inviterende sted for alle. Utfordringen med Svalbards forskningspark og Longyearbyen er på samme tid velkjent og fremmed, i det både by og campus er preget geografien og de ekstreme klimaforhold. Stedets helt unike karakter krever at innsatsen gjøres med den største presisjon.

For ytterligere informasjon
Helle Juul, CEO, Founding Partner, JFA: +45 23242309 / [email protected]
Anne Nørgaard, Communication & Strategy, JFA: +45 32959578 / [email protected]


WWW.JUULFROST.DK

Om Svalbard
Longyearbyen ble opprettet i 1906 av entreprenøren John Munroe Longyear og er en av de nordligste bosettelser. Svalbard har et arktisk klima med et sterkt preg av kystklima. Om sommeren er det midnattssol, mens det er polarnetter om vinteren. Ca. 60% av øy-gruppen er dekket av isbreer, 30% av isfrie fjell og 10 % av vegetasjon. Det ekstreme klima har betydning for byens utforming og de sosiale samværsformer med natur som kulisse, som byen underordnes helt. Forskerparken huser utover UNIS dessuten Norsk Polarinstitutt og Svalbard Museum.


Illustrasjon
Svalbard: Longyearbyen og UNIS
Photo Credit: Kristoffer Eng