PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/irritert-bak-rattet-tell-1001-1002-1003-14339

Irritert bak rattet? Tell 1001, 1002, 1003

Press release oktober 12, 2012 Motor & Transport

Uttrykket «road rage»* er godt kjent fra USA, men også norske sjåfører irriterer seg over hvordan andre bilister oppfører seg i trafikken. Den største kilden til irritasjon bak rattet er at bilen bak ligger for tett på, viser en fersk undersøkelse utført av InFact på vegne av Codan Forsikring. Så langt i år, melder norske forsikringsselskaper om mer enn 20.000 skadesaker med påkjøring bakfra (1).

CODAN REN RGB POS LO

– Mange blir irriterte og bråbremser for å signalisere for føreren bak at han ligger for nært. Men hvis en kollisjon skjer på grunn av at bilen foran bråbremser uten grunn, kan det ende med skylddeling mellom de to sjåførene.  Det er en del som bli overrasket over dette og vi vil derfor henstille folk til å ta det rolig, og kanskje heller legge seg inn i høyre fil og slippe forbi den stressede sjåføren, sier Arild Lund, skadesjef for motor i Codan Forsikring.

Antallet ulykker med påkjøring bakfra utgjorde i første halvår i år mer enn 14 prosent av alle ulykker med personbil, og har ligget konstant rundt 14-15 prosent de siste tre årene (1). Påkjørslene bakfra utgjør også en betydelig sum for norske forsikringsselskaper. Det totale erstatningsbeløpet for skadeanmeldelsene første halvår 2012 er beregnet til å være på hele 428 millioner kroner (1).

Regionale forskjeller

Det at bilen bak ligger for nært er generelt sett det flest bilister irriterer seg over. Hele 35 prosent av de spurte oppgir dette, kvinner i noe større grad enn menn. Men blant de andre irritasjonsmomentene er det regionale forskjeller. Særlig er nordlendingene mye mer irritert over at deres medtrafikanter kjører feil i rundkjøringer enn i resten av landet. Hele 22,2 prosent av de spurte, nesten like mange som irriterer seg over at bilen bak ligger for tett på, sier dette er det som irriterer dem mest i trafikken. Men, mens 8,8 prosent av Oslo-folk sier de blir mest irritert av at andre bilførere blir liggende i venstre felt på motorvei, er det ingen nordlendinger som sier de irriterer seg mest over dette. 

Se fullstendig oversikt over regionale forskjeller på Codans nettside.

* Definert som «aggressiv eller sint oppførsel av fører av bil eller annet motorkjøretøy».

(1) Trafikkskadestatistikk fra FNO: http://www.fno.no/Hoved/Statistikk/skadeforsikring/TRAST/


For mer informasjon, kontakt:
Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef
Codan Forsikring
Mobil: +47 94 52 44 96
E-post: [email protected] 

Om CodanForsikring

Codan er et av Skandinavias største forsikringskonsern og tilbyr skadeforsikringer til både privat- og bedriftskunder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge.

På det norske privatmarkedet tilbyr Codan Forsikring blant annet gunstig bilforsikring med 4 ulike nivåer: ansvarsforsikring, delkaskokasko og Codans mest omfattende bilforsikring Kasko Pluss.

Codan i Norge er en filial av det danske Codan-konsernet der Trygg-Hansa i Sverige inngår og drives av en nordisk organisasjon som er tett forankret med det globale forsikringskonsernet RSA. Codan-konsernet er 100 % eid av RSA, og Codan er i dag en viktig hjørnestein i det internasjonale forsikringskonsernet med ca. 20 millioner kunder i flere enn 140 land. RSA har ca. 23.000 medarbeidere fordelt på 28 land over hele verden. Mer info på: www.codanforsikring.no

Contacts


Subjects


Motor & Transport