PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/internasjonalt-konsulentselskap-feirer-25-%C3%A5rs-jubileum-974

Internasjonalt konsulentselskap feirer 25 års jubileum

Press release januar 5, 2005 Business

Ingeniørfirma med unik spisskompetansefeirer jubileum


samtidig med kraftig vekst.

Som et globalt enterpenørfirma med base i Danmark, som ble etablert lenge før begrepet entrepenør ble populært, runder det rådgivende ingeniørselskapet Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S i  januar 2005 sitt 25 års jubileum. Et type selskap som Danmark har stort behov for i følge politikerene, og som i oppstartsfasen, kun besto av grunnelggerene og en to-tre ansatte.

For tiden arbeider Ødegaard & Danneskiold-Samsøe i Norge  med å utføre 3 parts verifikasjons-studier for oljeselskaper og engineerings-selskaper som opererer på den norske kontinentalsokkelen, driver opplæring av selskapenes personell og driver avansert problemløsning når olje og gass produksjonsmaskinene feiler og man må finne frem til årsaken(e).

For tiden utføres det bl. annet store arbeider for Snøhvit prosjeket, det utføres grunndige studier av både maskinene i kraftgenerering, gasskjøling og på den store lekteren som bygges i Spania.

Firmaet ble grunnlagt av John Ødegaard og Ulrik Danneskiold-Samsøe, som maskiningeniører i 70 årene delte kontor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Som en ekte grunderbedrift ble selskapet startet opp i  et beskjedent kjellerlokale med heller svake utsiker. Tidligere DTU kollegaer lurte lenge på hvordan selskapet skulle klare seg i et heller svakt marked, med kunder langt unna og en lånerente på 20 %.  Til tross for vanskelige fremtidsutsikter så gikk firmaet svært godt og er idag et stort selskap med unik spisskompetanse.

I 90 årene er søsterselskapet Ødegaard A/S kommet til, dette selskapet utvikler kunnskap som benyttes av olje- og gassindustrien for å indentifisere den nøyaktige plassering av nye forekomster av olje og gass, og for å utvinne mere av allerede kjente forekomster. Begge selskaper bor under samme tak på Nørrebro i København og har tilsammen datterselskaper i Stockholm, Tønsberg, Stavanger, Aberdeen, Houston og Kuala Lumpur.

Konkurerer på kunnskap

I dag har de to selskaper ca. 80 medarbeidere fra minst åtte nasjoner, og ca. 90 prosent av de ansatte har en universitetsutdannelse. Omkring 90 prosent av omsetningen i selskapene er utenfor Danmark og er i kraftig vekst.

Selskapene konkurrerer med andre ord på kunnskap og ikke på pris, dette ligger helt på linje med de politiske ambisjonene for danske selskaper.

Jubileumet feires ved en motakning for venner og forretningsforbindelser 12. januar kl. l5-18 i ingeniørfirmaets kontorer Titangade 15, 2200 København N.

Ytterligere opplysninger samt illustrationer i .JPG-format fås hos Ødegaard &Danneskiold-Samsøe, v/ direktør Frank W. Trulsen, Tønsberg , tlf. 33 00 28 60, e-mail: [email protected](Billedtekst:)

Grunnleggerene John Ødegaard og Ulrik Danneskiold-Samsøe sees her som nr. to og fire fra venstre omgitt av firmaets første ansatte i 1980.


(Billedtekster til Pressports service Hent flere fotos:)

Direktør John Ødegaard.

Styreformann Ulrik Danneskiold-Samsøe.

Kim G. Maver, direktør i Ødegaard A/S.

Claus M. Myllerup, underdirektør i Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S.

Lekter med prosessanlegget til Snøhvit utbyggingen (Illustration stillet til rådighed af STATOIL)

Contacts


Frank W. Trulsen

ødegaard &Danneskiold-Samsøe
fwt@o******* Reveal...
33 00****** Reveal...

Subjects


Business