PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/internasjonalt-konsulentselskap-feirer-25-%C3%A5rs-jubileum-945

Internasjonalt konsulentselskap feirer 25 års jubileum

Press release desember 22, 2004 Motor & Transport

Ingeniørfirma med unik spisskompetanse feirer jubileum


samtidig med kraftig vekst.

Som et globalt enterpenørfirma med base i Danmark, som ble etablert lenge før begrepet entrepenør ble populært, runder det rådgivende ingeniørselskapet Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S i  januar 2005 sitt 25 års jubileum. Selskapet som ble startet av to unge entrepenører i 1980 er idag er et verdensomspennende selskap med unik spisskompetanse innenfor en rekke kjerneområder.

For tiden arbeider Ødegaard & Danneskiold-Samsøe med å løse kompressorproblemer for ett av verdens største oljeselskaper på et oljefelt i Kazakhstan, løser kompliserte oppgaver for et annet multinasjonalt oljeselskaps utviklingsavdeling i USA, utfører vibrasjonstest av naturgass-kompressorer på store norske gassbehandlings-anlegg og utfører akustiske analyser og støydempning på nye krysser fartøy. Hjemme i Danmark har selskapet bidratt til konstruksjon av støysvake tog og skip som IC3, det nye 4. generasjons S-tog, Mols-Linjens Seajet-ferger og Scandlines´ Rødby-Puttgarden ferger. Alle prosjekter bygger på meget spesialisert kunnskap innen respektive fagområder.

Konkurerer på kunnskap

Firmaet ble grunnlagt av John Ødegaard og Ulrik Danneskiold-Samsøe, som maskiningeniører i 70 årene delte kontor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I 90 årene er søsterselskapet Ødegaard A/S kommet til, dette selskapet utvikler kunnskap som benyttes av olje- og gassindustrien for å indentifisere den nøyaktige plassering av nye forekomster av olje og gass, og for å utvinne mere av allerede kjente forekomster. Begge selskaper bor under samme tak på Nørrebro i København og har tilsammen datterselskaper i Stockholm, Tønsberg, Stavanger, Aberdeen, Houston og Kuala Lumpur.

I dag har de to selskaper ca. 80 medarbeidere fra minst åtte nasjoner, og ca. 90 prosent av de ansatte har en universitetsutdannelse. Omkring 90 prosent av omsetningen i selskapene er utenfor Danmark og er i kraftig vekst.

Ødegaard & Danneskiold-Samsøe deltok i oktober 2004 i konkuransen  Entrepreneur of the Year i Københavnsområdet arrangeret av det verdensomspendende revisjonsfirmaet Ernst & Young.

Selskapene konkurrerer med andre ord på kunnskap og ikke på pris, dette ligger helt på linje med de politiske ambisjonene for danske selskaper.

Jubileumet feires ved en motakning for venner og forretningsforbindelser 12. januar kl. l5-18 i ingeniørfirmaets kontorer Titangade 15, 2200 København N.

Ytterligere opplysninger samt illustrationer i .JPG-format fås hos Ødegaard &Danneskiold-Samsøe, v/ styreformann Ulrik Danneskiold-Samsøe, tlf. +45 35 31 10 00, e-mail: [email protected]


(Billedtekst:)

Grunnleggerene John Ødegaard og Ulrik Danneskiold-Samsøe sees her som nr. to og fire fra venstre omgitt av firmaets første ansatte i 1980.


(Billedtekster til Pressports service Hent flere fotos:)


Direktør John Ødegaard.

Styreformann Ulrik Danneskiold-Samsøe.

Kim G. Maver, direktør i Ødegaard A/S.

Claus M. Myllerup, underdirektør i Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S.

Nytt 4. generasjons S-tog. Rådgivning i støysvakt konstruksjon utført for Alstom LHB og Siemens i konsortium.

Én av Mols-Liniens Seajet-ferger. Rådgivning i støysvakt konstruksjon utført for Danyard i Ålborg.

Contacts


Subjects


Motor & Transport